Prifysgol Abertawe a Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain i gyd-gynnal Pencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd

Mae Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain a Phrifysgol Abertawe'n falch o gyhoeddi bod eu cynnig i gynnal Pencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr y Byd i Brifysgolion yn 2016, dan nawdd Ffederasiwn Rhyngwladol Chwaraeon Prifysgolion, wedi bod yn llwyddiannus. Dyma'r tro cyntaf i Bencampwriaeth Prifysgolion y Byd gael ei chynnal yn y Deyrnas Unedig ers 14 blynedd.

GB rugby 7s

Bydd y Bencampwriaeth, y bwriedir ei chynnal ym mis Gorffennaf 2016 ar hyn o bryd, yn denu dros 600 o gystadleuwyr o 30 o wledydd, ac fe'i cynhelir ym Mhentref Chwaraeon y Brifysgol ac ar gaeau rygbi cyfagos yn Abertawe.

Lluniwyd y cynnig i gynnal y Bencampwriaeth gan Brifysgol Abertawe, ac fe'i cyflwynwyd ar y cyd â Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain. Mae wedi derbyn cefnogaeth Undeb Rygbi Cymru, Chwaraeon Cymru, a Chyngor Abertawe.  Mae Alun Wyn Jones, sy'n chwarae yn yr ail reng i'r Llewod, i Gymru, ac i'r Gweilch, wedi cefnogi'r cais hefyd.

Cynhelir Pencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd bob yn ail flwyddyn. Cynhaliwyd pencampwriaeth 2012 yn Brive, yn Ffrainc, lle daeth dau dîm Prydain Fawr yn bencampwyr y byd - y dynion trwy guro Ffrainc yn y gêm derfynol, a'r menywod trwy guro De Affrig. Mae gan Brydain Fawr record hir a llwyddiannus yn y Bencampwriaeth, ac mae wedi ennill medal ym mhob un o'r pum pencampwriaeth ddiwethaf. Cynhelir y bencampwriaeth nesaf ym Mrasil yn 2014.

IPC Championships aerial view

Defnyddir Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe yn Bentref y Bencampwriaeth, gan ddefnyddio'r llety, y cyfleusterau arlwyo, a'r cyfleusterau cymdeithasol yn ogystal â'r cyfleusterau chwaraeon rhagorol.

Dywedodd yr Athro Noel Thompson, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:  "Mae llwyddiant y cais hwn i gynnal digwyddiad chwaraeon byd-eang o'r safon hon yn anrhydedd i'r Brifysgol, i'r rhanbarth, ac i Gymru. Bydd y Bencampwriaeth yn arwydd arall o ymrwymiad Prifysgol Abertawe i gynnal digwyddiadau chwaraeon o'r radd flaenaf, a bydd yn dilyn dau ddigwyddiad arall sydd i'w cynnal yn 2014, sef Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ewrop a drefnir gan y Ffederasiwn Rygbi Cyffwrdd Rhyngwladol, a Phencampwriaeth Athletau Ewrop y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol. Mae Rygbi'n dal yn flaenoriaeth i'r Brifysgol o ran Chwaraeon, a chyda'n cyfleusterau rhagorol a safle integredig i gynnal y Bencampwriaeth, bydd Prifysgol Abertawe'n sicrhau profiad bythgofiadwy i gystadleuwyr, gwylwyr, a swyddogion o ledled y byd. 

Roedd Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain, y corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer chwaraeon o fewn addysg uwch yn y Deyrnas Unedig sy'n gyfrifol am gynnig timoedd o Brydain Fawr ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol, wedi llunio'r cynnig ar y cyd â Phrifysgol Abertawe. Mae ganddynt brofiad sylweddol o drefnu cystadlaethau o'r radd flaenaf ac o gystadlu ynddynt, a byddant yn gweithio gyda'r Brifysgol i sicrhau bod digwyddiad 2016 ymhlith y goreuon. 

Dywedodd Karen Rothery, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain, "Mae hyn yn newyddion gwych i chwaraeon ar lefel prifysgol ym Mhrydain. Nid yn unig bydd y Bencampwriaeth yn gyfle i'r cyhoedd weld rygbi saith bob ochr o safon uchel, bydd hefyd yn codi proffil Abertawe yn sylweddol, a bydd yn creu cyfle i wirfoddolwyr ac arweinwyr chwaraeon yng Nghymru ymwneud â digwyddiad hynod o gyffrous."

Rhoddwyd y Bencampwriaeth i Abertawe mewn seremoni fawreddog ym Mrwsel nos Sadwrn (9 Tachwedd), pan rannwyd 33 o ddigwyddiadau chwaraeon ar draws 24 o wledydd ar bum cyfandir, gan danlinellu natur fyd-eang Pencampwriaethau Prifysgolion y Byd.

Darlun 1: Sgwad Rygbi Saith Bob ochr Prydain Fawr, a enillodd y Fedal Efydd yn Universiade 2013 yn Kazan.

Darlun 2: Tom Mitchell, a arweiniodd Brydain Fawr i'r Fedal Aur ym Mhencampwriaeth ddiwethaf Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd yn Brive.