Prifysgolion yn trafod TGCh â Busnesau

Cynhelir seminar yn Abertawe i drafod y cymorth sydd ar gael i fusnesau lleol o ran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh).

Mae'r digwyddiad 'Prifysgolion yn Trafod TGCh â Busnesau' yn rhan o brosiect Partneriaeth Arloesi'r Ddraig ar y cyd â'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth TGCh. Y gynulleidfa darged yw busnesau yn y sector TGCh, a'r rhai sydd am gael mynediad at arbenigedd TGCh prifysgolion.

Dyddiad: Dydd Iau 23ain Mai

Amser: 5.30pm – 9pm

Lleoliad:  Stadiwm Liberty, Abertawe

Mynediad:  Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ac yn agored i bawb.

Ymhlith y siaradwyr yn y digwyddiad bydd Dr Kapilan Radhakrishnan o Brifysgol Fetropolitan Abertawe a Karen Birdsall o IT Wales ym Mhrifysgol Abertawe, a fydd yn amlinellu sut y gall busnesau ymgysylltu â Phrifysgolion a phrosiectau perthnasol o fewn Addysg Uwch. Hefyd, cynhelir seminar i drafod sut all busnesau gael mynediad at nifer o gyfleoedd ariannu er mwyn cael rhagor o gymorth. Hefyd, caiff y rhai sy'n dod i'r digwyddiad gyfle i rwydweithio.

Gallai busnesau sy'n mynychu elwa ar:

  • Rhaglenni hyfforddiant TGCh tymor byr a thymor hir
  • Myfyrwyr TG a lleoliadau ymchwil
  • Cyfleoedd cydweithio â diwydiant TGCh