Rheoli Amgylcheddol ym Mhrifysgol Abertawe yn achub y blaen

Yn sgil archwiliad dwys am dridiau ar draws y campws, mae Prifysgol Abertawe wedi ennill gwobr PLATINWM EcoCampus, a dyfarnwyd ei bod wedi cyrraedd safon ryngwladol ISO 14001 am ei systemau rheoli amgylcheddol.

Abertawe yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill y wobr Platinwm - y wobr uchaf - a dim ond deuddeg sefydliad arall yn y Deyrnas Unedig sydd wedi'i hennill o'r blaen.  Mae hyn o gymorth i'r Brifysgol o ran cydymffurfio â'r gyfraith, o ran ei sgôr yn y Gynghrair Werdd, ac o ran ei Strategaeth Cynaliadwyedd.  Dyma'r safon ryngwladol gyntaf y mae'r brifysgol wedi'i bodloni ar draws yr holl Golegau ac adrannau gweinyddol.

Dywedodd Dr Heidi Smith, Rheolwr Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe: “Rydym wrth ein boddau i ddringo yn syth o'r wobr Arian i'r wobr Platinwm. Nododd y tri archwilydd allanol lu o bethau cadarnhaol, gan gynnwys cefnogaeth yr Uwch Reolwyr, integreiddio cynaliadwyedd yn llawer o'n gweithredoedd, ein gwaith ar fioamrywiaeth, a'r Cydlynwyr Amgylcheddol yn ein Colegau ac yn ein hadrannau cefnogol."

Bellach, mae Prifysgol Abertawe'n gobeithio dod yn brifysgol gyntaf y Deyrnas Unedig i gyrraedd safon ISO 20121 (y safon ryngwladol am drefnu digwyddiadau gwyrdd) mewn da bryd ar gyfer Pencampwriaeth Athletau Ewrop y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol yn 2014.  Byddai hynny'n golygu mai'r digwyddiad chwaraeon rhyngwladol hwn yn Abertawe fyddai'r ail ddigwyddiad yn y Deyrnas Unedig i gyrraedd y safon (ar ôl Gemau Olympaidd Llundain).  Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys Athletau Prydain (sydd hefyd yn gweithio tuag at ISO 20121) i sicrhau mai'r gemau hyn fydd y Gemau Paralympaidd Ewropeaidd mwyaf gwyrdd hyd yma, gan osod y nod at y dyfodol o ran cynaliadwyedd.