Safle Campws y Bae'n agor ei ddrysau i fyfyrwyr ac athrawon lleol

Roedd Prifysgol Abertawe a Vinci Construction wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr ac athrawon lleol gael cipolwg y tu ôl i'r llenni ar safle campws newydd y Bae ddydd Gwener 27 Medi, yn rhan o'r fenter Drysau Agored ar draws y Deyrnas Unedig.

Open Doors3Trefnir y cynllun Drysau Agored gan Grŵp Contractwyr y Deyrnas Unedig, Grŵp Contractwyr yr Alban, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant a Chyngor Sgiliau'r Sector, Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr, a'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol.  Mae'n cynnig golwg diogel, cyffrous, ac unigryw ar safleoedd adeiladu mawr ar draws y wlad dros un penwythnos.

Mae arbenigwr adfywio blaenllaw'r Deyrnas Unedig, St Modwen, yn datblygu’r safle gyda'i bartner adeiladu Vinci, a chontractwr fframwaith Prifysgol Abertawe, Leadbitter. Dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Mai 2013, a chaiff ei gwblhau erbyn mis Medi 2015.

Open Doors2Ymwelodd myfyrwyr o Goleg Gŵyr, Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, a Grŵp NPTC (Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt), yn ogystal ag athrawon o Ysgol Cefn Hengoed, â'r safle ar Ffordd Fabian i weld y broses adeiladu a'r cynnydd a wnaed ar y safle hyd yma.

Cafodd yr ymwelwyr wylio ffilm, a gwrando ar gyflwyniad byr am y cynllun, cyn mynd ar daith o gwmpas y safle. Roedd pobl ar gael i siarad â nhw am yr ystod eang o swyddi a gyrfaoedd y gall y diwydiant adeiladu eu cynnig.

Mae'r rhaglen ddatblygu'n esgor ar gyfnod newydd i Brifysgol Abertawe. Caiff Campws Parc Singleton a champws newydd y Bae eu cysylltu'n agos er mwyn tyfu hunaniaeth gref y Brifysgol, cynnal safonau profiad y myfyrwyr, a chefnogi'r ymchwil amlddisgyblaethol cynyddol a wneir ar y cyd â diwydiant ar draws y Colegau academaidd.

Open Doors1Am y newyddion diwethaf, ac am fanylion am ddatblygiadau a digwyddiadau ar Gampws y Bae, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/campus-development/news/.