Seiliau cadarn adeilad unigryw ORACLE ar gyfer ymchwil awyr agored a dysgu cymunedol

Nododd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies, ddechrau'r gwaith adeiladu ar gyfer adeilad dysgu awyr agored unigryw heddiw (dydd Iau, 12 Rhagfyr) gyda seremoni a dechrau palu sylfeini'r adeilad.

ORACLEWedi'i leoli yng Ngerddi Botaneg Campws Parc Singleton y brifysgol, caiff adeilad ORACLE (Amgylchedd Ymchwil Awyr Agored a Dysgu Cymunedol - Outdoor Research and Community Learning Environment) ei adeiladu gan ddefnyddio defnyddiau â'r effaith ecolegol isaf posib, wedi'u prynu'n lleol.

Bydd yn cynnwys tair wal iard bridd (cob) wedi'u hadeiladu ar waliau cerrig sych, gyda theils teiars ceir wedi'u hailgylchu ar ddwy o'r waliau a tho mawn polion crwn ar y llall.

Mae'r gwaith adeiladu yn fenter a arweinir gan Weithgor Bioamrywiaeth y Brifysgol mewn cydweithrediad â chwmni sy'n deillio o'r brifysgol, Prosiect Down to Earth, ym Murton, Gŵyr, sy'n cael ei arwain gan raddedigion Prifysgol Abertawe, Mark a Jen McKenna, sy'n ŵr a gwraig.

Bydd adeiladu ORACLE yn cynnwys myfyrwyr o Goeg Pheirianneg y Brifysgol, staff yn gwirfoddoli, Leadbitter (contractwyr y brifysgol) a chyfranogwyr o'r gymuned leol ar raglenni hyfforddiant gwirfoddol.

Cob courtyard house example picDechreuodd y gwaith heddiw, a bydd yn para am chwe mis.  Caiff staff, myfyrwyr a chontractwyr sy'n rhan o'r prosiect eu hyfforddi mewn adeiladu pridd (cob), adeiladu fframiau coed, waliau cerrig sych, gwaith pren gwyrdd, a rendro, plastrau a phaentiau naturiol.

Meddai'r Is-ganghellor, yr Athro Richard B. Davies, “Rwy'n hynod falch bod y brifysgol wedi ymuno â Down to Earth ar gyfer y prosiect hwn, y mae ei ddau sefydlydd yn gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

“Mae'r adeilad yn darparu cyfleoedd ymchwil i'n myfyrwyr Peirianneg.  Bydd hefyd yn agor drws i fyd natur i blant ysgol sy'n ymweld, staff y brifysgol, myfyrwyr, busnesau sy'n ymweld ac aelodau'r gymuned mewn tair ffordd: fel lleoliad darlithoedd, gweithdai a thrafodaethau grŵp; fel cyfle i gael profiad ymarferol o'r elfennau naturiol fel rhan o lwybr natur y campws; ac fel lleoliad i ymlacio.  Am fod cynllun yr adeilad yn unigryw, rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ei gweld yn ffurfio ac yn datblygu personoliaeth ei hun.

“Bydd yr adeilad yn darparu lleoliad traddodiadol a chynaliadwy o fudd i les staff a myfyrwyr, yn ogystal â chynnal rhaglen lawn o ddigwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol i ychwanegu at fywiogrwydd Campws Parc Singleton.”