Y Brifysgol yn croesawu cyhoeddiad cyllid SPECIFIC

Mae Prifysgol Abertawe’n croesawu’r newyddion fod prosiect Prifysgol Abertawe, sy’n gwneud cyfraniad mawr at dechnoleg ynni adnewyddadwy byd-eang, yn mynd i gael hwb i gyllid.

Mae Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) wedi cyhoeddi y bydd prosiect Canolfan Peirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Swyddogaethol Arloesol (SPECIFIC) yn cael £1.65 miliwn mewn cyllid ymchwil gydweithredol.

Ariennir SPECIFIC, consortiwm academaidd a diwydiannol dan arweiniad Prifysgol Abertawe gyda Tata Steel yn brif bartner diwydiannol, gan EPSRC, y Bwrdd Strategaeth Technoleg a Llywodraeth Cymru.

Prif nod y prosiect yw datblygu cynhyrchion dur a gwydr wedi’u caenu’n swyddogaethol ar gyfer toeon a waliau sy’n creu, yn storio ac yn rhyddhau ynni adnewyddadwy – gan drawsnewid adeiladau’n orsafoedd pŵer a chan gyflawni manteision amgylcheddol ac economaidd sylweddol. Yn ei ddwy flynedd gyntaf, mae SPECIFIC wedi datblygu cyfleuster gweithgynhyrchu peilot llawn i alluogi ar gyfer gweithgynhyrchu paneli un metr sgwâr o ddefnyddiau wedi’u caenu’n swyddogaethol fel gwydr, dur, alwminiwm, plastrfwrdd neu bren, y gellir eu defnyddio ar adeiladau ar raddfa arddangos.

Bydd cyllid EPSRC yn cael ei ddefnyddio gan SPECIFIC i:

  • ehangu ei ymchwil ynni solar – gan weithio gyda phrifysgolion Caerfaddon a Rhydychen
  • masnacheiddio technoleg puro dŵr solar gyda Phrifysgol Surrey
  • gweithio gyda Phrifysgol Manceinion ar gaenau wedi’u hysbrydoli’n fiolegol
  • masnacheiddio teilsen lawr wedi’i gwresogi

Heddiw, dywedodd yr Athro Richard B. Davies, Is Ganghellor Prifysgol Abertawe: Mae croeso mawr i’r cyhoeddiad hwn o gyllid ac fe fydd yn helpu prosiect SPECIFIC i ehangu ei gydweithrediad llwyddiannus rhwng y llywodraeth, academia a diwydiant.

“Rwy’n falch iawn fod Prifysgol Abertawe’n arwain y prosiect hwn a chanddo’r potensial i greu ystod o raglenni ynni adnewyddadwy a fydd ar gael yn fasnachol ymhen rhai blynyddoedd. Bydd hyn yn chwyldroi’r maes adeiladu ac yn gwneud cyfraniad mawr at dargedau ynni adnewyddadwy ar hyd a lled y byd.”