Athrawon i arddangos eu doniau cyfrifiadureg yng Nghynhadledd Athrawon Technocamps

Gwahoddir athrawon ar draws Cymru i Gynhadledd Athrawon Technocamps eleni, i'w chynnal yng Ngwesty'r Marriott yn Abertawe ar 30 Mehefin.

Mae'r digwyddiad, sy'n denu mwy na chant o athrawon, yn dathlu llwyddiant prosiect Technocamps, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol yr Undeb Ewropeaidd (ESF), a gwahoddir athrawon ar draws Cymru i roi eu cyfrif o'u hymgysylltiad â'r prosiect. Bydd hyn yn cynnwys arddangos sut maent wedi cyflwyno cyfrifiadureg yn yr ystafell ddosbarth, gan gyflwyno rhai syniadau ac adnoddau gwych i athrawon ac addysgwyr wella eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Mae'r athrawon yn cynnwys Vicki Price, Pennaeth TGCh Ysgol Syr Thomas Picton yn Sir Benfro; Lucy Bunce, Dirprwy Bennaeth Ysgol Y Pant yn Llantrisant; David Owen, Pennaeth Technoleg Ysgol Rhuthun yng Nghlwyd; a Mark Davies, Athro TGCh yn Ysgol Bro Pedr yn Llanbedr Pont Steffan.

Bydd y digwyddiad hefyd yn rhoi golwg ar ddyfodol Technocamps, gydag ariannu ESF yn dod i ben ym mis Medi 2014.  Bydd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps, yn rhannu'i gynlluniau ar gyfer dyfodol y rhaglen gyffrous hon, sydd wedi bod yn ganolog i Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe er 2003.

Bydd siaradwyr eraill yn cynnwys Bethan Lee, Swyddog Datblygu a Systemau TGCh Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot; Fujitsu; a'r Athro Matt Jones, Pennaeth Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Abertawe, a fydd yn siarad am gynlluniau ar gyfer yr Ardal TGCh ar Gampws newydd y Bae.

Meddai'r Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps, "Bydd digwyddiad eleni yn rhoi digon o ddeunydd i athrawon ac addysgwyr eu defnyddio fel rhan o addysgu cyfrifiadureg yn yr ysgol.  Mae Technocamps wedi gweithio gydag athrawon ac addysgwyr dros y pedair blynedd ddiwethaf, felly mae'r prosiect am amlygu'r gwaith ardderchog maent wedi bod yn ei wneud o ganlyniad uniongyrchol i'w hymgysylltiad â'r prosiect."

Bydd y digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle gwych ar gyfer rhwydweithio i athrawon, addysgwyr a chynrychiolwyr eraill o'r diwydiant TGCh.

I gofrestru, ewch i http://www.eventbrite.co.uk/e/technocamps-teachers-conference-2014-tickets-11722561497