Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 20 Awst 2014 na fyddant yn cyfrannu at y Gronfa Caledi Myfyrwyr o 1 Medi 2014 ymlaen.

Prof Alan SpeightMewn ymateb i’r cyhoeddiad hwn, ac yn unol â’n hymrwymiad i wella profiad ein myfyrwyr, mae Prifysgol Abertawe yn falch o gyhoeddi ein bod yn sefydlu Cronfa Galedi Prifysgol Abertawe i gynorthwyo myfyrwyr sy’n wynebu cyni ariannol.

Bydd ffurflenni cais a meini prawf cymhwysedd ar gael yn yr wythnosau nesaf ar dudalennau gwe'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol: http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfa-cyngor-a-chymorth-ariannol/.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Cronfa Galedi Prifysgol Abertawe, cysylltwch â’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol trwy e-bostio MoneyDoctors@swansea.ac.uk.

Yr Athro Alan Speight, Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr)