Cyfrifiadureg ar Waith - Ffair Arddangos Prosiectau Myfyrwyr 2014

Gwahoddir i gyflogwyr sy'n ystyried recriwtio graddedigion gyda sgiliau TG arbenigol fynychu'r ‘Ffair Brosiect’ flynyddol; lle bydd oddeutu un cant o fyfyrwyr cyfrifiadureg yn rhoi arddangosiadau byw a chyflwyniadau poster i arddangos eu cyflawniadau yn ystod eu blwyddyn derfynol ar eu cwrs gradd i ôl-raddedigion neu gwrs gradd meistr.

Teitl: Cyfrifiadureg ar Waith - Ffair Arddangos Prosiectau Myfyrwyr 2014

Siaradwr: Dr Neal Harman, Cyfarwyddwr Prosiect, Cynghrair Meddalwedd Cymru a Phennaeth Addysgu, Cyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe.

Dyddiad: Dydd Iau 5ed Mehefin 2014

Amser: 5:30pm i 8pm

Lleoliad: TechHub Abertawe, 11 Stryd y Gwynt, Abertawe, SA1 1DP.

I weld map, cliciwch yma. (http://swansea.techhub.com/)

Mynediad: Am ddim. Cofrestrwch ar-lein.

Agenda: Agenda ar gael yma

Mae'r 'Ffair Brosiect' yn darparu fforwm delfrydol i gyflogwyr recriwtio o gronfa talent cartref Prifysgol Abertawe gyda'r sgiliau TG lefel-uchel sy'n ofynnol i helpu busnesau i dyfu'n cynaliadwy mewn marchnad sydd yn gynyddol o gystadleuol.

Yn ystod y noson, bydd digon o gyfle i recriwtwyr gwrdd â'r darpar-raddedigion ac i drafod cwmpas a her eu prosiectau unigol - llawer ohonynt yn mynd i'r afael ag anghenion busnes 'bywyd go iawn'

Hefyd bydd mynychwyr yn cael cyfle i bleidleisio am y ‘Prosiect Gorau gan Fyfyriwr’; i gwrdd â'r cynrychiolwyr academaidd a diwydiant a oruchwyliodd gwaith y prosiect; ac, yn llawn mor bwysig, i rwydweithio gyda chwmnïau technegol, arloeswyr ac entrepreneuriaid o'r un meddwl.

Ar ben hynny, bydd cynrychiolwyr o Gynghrair Meddalwedd Cymru a'r prosiectau TGCymru eraill (http://www.swansea.ac.uk/itwales/)- gan gynnwys: Lleoliadau TGCymru a'r Radd Sylfaenol Cyfrifiadureg seiliedig ar waith - wrth law i siarad trwy fuddion cydweithredu rhwng academia a diwydiant.

Trefnir y Ffair Arddangos Prosiectau Myfyrwyr 2014 gan Gyngrhair Meddalwedd Cymru ar y cyd gydag Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe I weld fideo byr o 'Ffair Brosiect' 2013, cliciwch yma. Neu, i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Gynghrair Meddalwedd Cymru ar 01792 29 5881 neu e-bostiwch: events@softwarealliancewales.com