Cyllid i raddedigion a myfyrwyr sy’n dechrau busnes newydd

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Busnes mewn Ffocws ac Ddeorfa Rithwir Genedlaethol (NVI) Cymru, ehi2, Coleg Meddygaeth, Prifysgol Abertawe.


Lleoliad:                        Gwesty’r Village, Abertawe, SA1 8QY

Amser:                           5pm tan 7.30pm

Dyddiad:                        Nos Iau, Hydref 16

Cost:                              Mynediad am ddim

Pwy ddylai fod yno:      Myfyrwyr a Graddedigion (sydd wedi graddio yn y 6 blynedd diwethaf).


Os ydych yn ystyried dechrau busnes, mae yna amrywiaeth o gyfleodd cyllido y gallwch wneud cais amdanyn nhw, gan gynnwys:

  • Cynllun Cymorth i Raddedigion – bwrsari gwerth £6000 na fydd rhaid ei ad-dalu, wedi’i anelu at raddedigion sydd wedi graddio yn y 6 blynedd diwethaf gydag o leiaf NVQ Lefel 4
  • Bwrsariaeth Entrepreneuriaid Ifanc - bwrsari gwerth £6000 na fydd rhaid ei ad-dalu
  • Benthyciad dechrau busnes - benthyciad personol llog isel wedi’i gyllido gan y Llywodraeth. 

Mae’r holl gyfleoedd cyllido uchod hefyd yn cynnwys cyngor busnes a hyfforddiant sgiliau busnes am ddim, wedi’u cyllido gan Lywodraeth Cymru.

Dewch draw i’r digwyddiad am ddim hwn os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd cyllido uchod a chael cyfle i rwydweithio dros fwffe gyda phobl o’r un meddylfryd â chi a chynrychiolwyr o’r gymuned fusnes.


Am ragor o wybodaeth e-bostiwch: enquiries@businessinfocus.co.uk.

Cofrestrwch drwy fynd i wefan Eventbrite: http://www.eventbrite.co.uk/e/funding-for-graduates-starting-a-new-business-tickets-13127784557.