Ymunwch yng Nghynhadledd Gwyddorau Cymdeithasol mwyaf Cymru!


Dyddiad: Dydd Iau 3 Gorffennaf a dydd Gwener 4 Gorffennaf 2014

Lleoliad: Prifysgol Aberystwyth


Mae Cynadleddau WISERD:

  • Yn arddangos ymchwil polisi perthnasol yng Nghymru
  • Yn archwilio materion cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol
  • Yn denu cynulleidfaoedd academaidd, polisi, cyhoeddus a thrydydd sector

 Mae’r themâu eleni yn cynnwys:

• Diwylliant, Gwerthoedd a Chreadigol

• Diwydiannau

• Cymdeithas Sifil

• Bywyd Economaidd

• Iechyd, Amgylchedd a Lles

• Trawsnewidiadau mewn Addysg, Plen tyndod ac yn y Farchnad Lafur

• Gofal Cymdeithasol trwy gydol eich Bywyd

• Sesiynau Agored (gan gynnwys Datganoli)

 Prif Siaradwyr:

Yr Athro Bob Jessop, Prifysgol Caerhirfryn

“Crisis construals and crisis management: interpretive power, interpretive authority, and learning in, through, and from crisis”

Yr Athro Karel Williams, Prifysgol Manceinion

“Social license: fixing the foundational economy”


Anfonwch neges e-bost i wiserd.events@caerdydd.ac.uk, neu ffoniwch 02920 879338 gydag unrhyw ymholiadau. 

Ewch i: www.wiserd.ac.uk/conference2014