Data Mawr – o Wyddoniaeth a Meddygaeth i Arloesedd Busnes

Trefnir y digwyddiad hwn gan Nod Cymru Deorfa Rithwir Genedlaethol Cisco (NVI Cymru), sy'n rhan o rwydwaith rithwir y DU sy'n torri tir newydd, wedi'i leoli yn ehi2 yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.


Dyddiad: Dydd Iau, 23 Hydref 2014

Amser: 12:30pm-3:00pm

Lleoliad: ILS 2, Prifysgol Abertawe

Cost: Am ddim (darperir cinio bwffe)

Cadw lle: Cliciwch ar y ddolen hon i gadw'ch sedd am ddim yn y digwyddiad.


Bydd y digwyddiad Rhwydwaith Deorfa Rithwir Genedlaethol (NVI) hwn yn dod â  siaradwyr cyweirnod o bob cwr o'r DU at ei gilydd i archwilio sut mae Data Mawr yn cynnig cipolwg ar dueddiadau sy'n ymddangos mewn data y gellir eu defnyddio ar gyfer arloesedd busnes a meddygol.

Mae casglu a datblygu data yn ffenomenon cynyddol. Bob munud, mae'r byd yn cynhyrchu 1.7 miliwn biliwn beit o ddata, dros chwe megabeit o ddata am bob person bob dydd. O ganlyniad, mae'r sector data yn tyfu 40% y flwyddyn, saith gwaith yn gynt na'r farchnad gwybodaeth a chyfathrebu gyffredinol, ac mae data mawr eisoes yn ein helpu i gyflymu gwneud diagnosis o anafiadau'r ymennydd, osgoi tagfeydd traffig a rhagweld cynnyrch cnwd mewn gwledydd datblygol, i enwi ychydig enghreifftiau'n unig.

Amcangyfrifir y bydd gwerth gwasanaethau a thechnoleg data mawr yn fyd-eang yn cyrraedd $16.9 biliwn yn 2015, ac y bydd data yn creu cannoedd o filoedd o swyddi newydd yn Ewrop. Mae busnesau sy'n seilio'u prosesau penderfynu ar wybodaeth a gafwyd o ddata yn gweld cynnydd o 56% yn eu cynhyrchiant. (EU PR, Brussels, 2 Gorffennaf 2014).


Siaradwyr Cyweirnod:

  • Who’s Big Data is it anyway - Yr Athro Rick Chandler, BCS. Nod Llundain.
  • Super Computers and Super Bugs - Farzana Rahman, Prifysgol De Cymru (cefnogir y siaradwr gan Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru www.hpcwales.co.uk). Nod Cymru, Prifysgol Abertawe.
  • Text Similarity Analysis with Big Data a case study from ErrorJoy.com - Dan Thompson, D4 Software. Nod Birmingham, Innovation Birmingham.
  • Data Driven business Models - Dr Mohamed Zaki, Cydymaith Ymchwil yn Cambridge Service Alliance. Nod Caergrawnt.

Mae hwn yn ddigwyddiad DU gyfan NVI Cymru Cisco, gyda siaradwyr gwadd a chynulleidfaoedd byw yn Nodau NVI, gan gynnwys:  Innovation Birmingham, Prifysgol Abertawe, Ideal London ac Accelerate Cambridge.