Digwyddiad NVI Cymru – Argraffu 3D mewn Gofal Iechyd

Trefnir y digwyddiad hwn gan Nod Cymru Deorfa Rithwir Genedlaethol Cisco (NVI Cymru), sy'n rhan o rwydwaith rithwir y DU sy'n torri tir newydd, wedi'i leoli yn ehi2 yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.


Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014

Amser: 12:00pm-2:10pm

Lleoliad: ILS 2, Prifysgol Abertawe

Cost: Digwyddiad am ddim

Cofrestru: http://www.eventbrite.co.uk/e/3d-printing-in-healthcare-tickets-13774811833  


3D printing - faceDefnyddir argraffu 3D mewn technoleg ar gyfer peirianneg foduro, peirianneg awyrofod, adeiladu, pensaernïaeth, bwyd a ffasiwn.  Mewn meddygaeth, mae technoleg 3D wedi agor galluoedd newydd a chyffrous ar gyfer addasu mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau, ac fe'i defnyddir fwyfwy mewn prostheteg, dyfeisiau meddygol a meinweoedd dynol.

Mae adroddiad newydd gan Vision Gain yn rhagweld y bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer argraffu 3D yn y diwydiant gofal iechyd werth $4,043 miliwn yn 2018.

Bydd y digwyddiad Rhwydwaith Deorfa Rithwir Genedlaethol (NVI) hwn yn dod ag academyddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o Gymru a Birmingham at ei gilydd i rannu craffter ac arbenigedd mewn Argraffu 3D mewn Gofal Iechyd.

Ymunwch â ni yn y seminar amser cinio hwn a drefnwyd gan y Rhwydwaith NVI.  Mae'r digwyddiad am ddim, ond mae cofrestru ymlaen llaw yn hanfodol.


Amserlen:

12:00pm:        
Cofrestriadau'r nod lleol, rhwydweithio (a bwffe)

12:20pm:        
Croeso

12:20pm:        
Effective Design for 3D-Printed Surgical Devices in the UK: the PDR Experience.
Siaradwyr: Sean Peel, Dr Dominic Eggbeer a Ffion O’Malley, PDR.
HOLI AC ATEB

1:10pm:          
3D-Bioprinting Calcium Phosphate Composites for Trabecular Orthopaedic System Reconstruction
Siaradwr: Dr Dan Thomas, Prifysgol Abertawe.
HOLI AC ATEB

1:35pm:          
Printing Planes, Cars, and Houses
Siaradwr: Professor Moataz Attallah, Prifysgol Birmingham
HOLI AC ATEB

2:00pm:          
Diwedd y digwyddiad.

Mae hwn yn ddigwyddiad NVI Cymru Cisco, gyda siaradwyr gwadd a chynulleidfaoedd byw yn Nodau NVI, gan gynnwys:  Innovation Birmingham a Phrifysgol Abertawe.