Nadolig ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfathrebwyr gwyddonol

Sut y mae bresych yn cadw'n gynnes dros y Nadolig? Beth yw'r fathemateg y tu ôl i blu eira? Pa fath o uwchnofa oedd Seren Bethlehem?

FameLab FlyerWrth i'r Nadolig brysur agosáu mae trefnwyr Famelab ym Mhrifysgol Abertawe yn parhau i chwilio am bobl yng Nghymru a all ateb cwestiynau fel y rhain er mwyn dod o hyd i'r llais newydd gorau mewn cyfathrebu gwyddonol.

Mae Prifysgol Abertawe, Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd a Gŵyl Cheltenham yn trefnu cystadlaethau FameLab rhanbarthol, sef cystadleuaeth fwyaf y DU i ddarganfod talent newydd i ennyn diddordeb y cyhoedd mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg, yn Abertawe a Chaerdydd.  

Tri munud yn unig fydd gan y cystadleuwyr i hyrwyddo cysyniad ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg i’r panel o feirniaid, a fydd yn asesu cyflwyniadau’r rhai hynny sy’n cyrraedd y rownd derfynol ar sail tair nodwedd: cynnwys, eglurdeb a charisma.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw un dros 21 sy’n gweithio ar hyn o bryd ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, neu fathemateg sy’n gallu esbonio cysyniad gwyddonol neu beirianegol mewn ffordd ddeniadol i bobl nad ydynt yn wyddonwyr.

Dylai cystadleuwyr gofrestru ar gyfer y cystadlaethau rhanbarthol a fydd fel a ganlyn:

Caerdydd –  Bar Caffi Gwdihw , dydd Iau 15 Ionawr 2015, 7.30pm

Abertawe – Canolfan Dylan Thomas , dydd Mercher 28 Ionawr 2015, 7.30pm yn rhan o Gaffi Gwyddoniaeth Abertawe

Yna bydd enillwyr y rhain yn brwydro am le yn y Cystadlaethau Rhanbarthol Terfynol yn Nigwyddiad Techniquest Gyda’r Hwyr yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 26ain Chwefror 2015 a bydd enillydd y rownd hon yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn Dosbarth Meistr am benwythnos a arweinir gan arbenigwyr ym maes sgiliau cyfathrebu a’r cyfryngau, cyn cystadlu am deitl Pencampwr FameLab y DU yn y Gystadleuaeth Derfynol Genedlaethol ar 22 Ebrill 2015 yn Theatr Bloomsbury yn Llundain.

Bydd yr unigolyn ffodus sy’n ennill FameLab y DU wedyn yn cael y cyfle i ennill £1,750 i ddatblygu’i yrfa. Bydd yr enillydd hefyd yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Gystadleuaeth Derfynol Ryngwladol yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham ar 2-7 Mehefin 2015.

Meddai un o feirniaid FameLab, Dr Richard Johnston o Brifysgol Abertawe: "Gobeithiaf y bydd y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr yn gwneud mynd i'r afael â heriau gwyddonol pwysig yn adduned ar gyfer y flwyddyn newydd ac yn cyfathrebu'r hyn y maent yn ei wneud i'r gymuned anwyddonol ehangach.  Rwyf am i bobl sy'n gweithio neu'n astudio ym maes STEM yng Nghymru gael eu hysbrydoli i gofrestru ar gyfer FameLab ac rwyf yn gobeithio y byddwn yn dod o hyd i gyfathrebwyr gwyddonol gwych y dyfodol yn 2015.'

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i: http://famelab.org/uk/famelab-uk-2015

neu http://www.swansea.ac.uk/research/impact/publicengagement/famelab2015/

Ceir mwy o wybodaeth ar

@FameLabUK

https://www.facebook.com/FameLabInternational

https://www.youtube.com/user/famelab