Prifysgol Abertawe yn cynnal Pencampwriaethau Sbrint Ffederasiwn Cyfeiriadu Prydain.

Ar ddydd Gwener, 18 Ebrill 2014 bydd Prifysgol Abertawe Campws Singleton yn cynnal Pencampwriaethau Sbrint Ffederasiwn Cyfeiriadu Prydain.

Disgwylir tua 2,500 o gystadleuwyr drwy gydol y diwrnod, yn dechrau ger y Mosg ac yn gorffen yn y Rhodfa y tu allan i'r Techniwm Digidol, gan rasio drwy'r campws a Pharc Singleton.

I baratoi ar gyfer y digwyddiad hwn, caiff cyfarpar ac isadeiledd eu cludo ar brynhawn Iau, gan gynnwys ffensys a phebyll bach i Dŷ Fulton, a thoiledau cludadwy i'w rhoi ym maes parcio'r Cwad Peirianneg. Gobeithiwn na fydd hyn yn effaithio ar bobl fydd yn ymweld â’r campws.

Os byddwch yn agos at y Brifysgol ar Wener y Groglith, dewch i gefnogi'r rhedwyr!

Am wybodaeth bellach am Ffederasiwn Cyfeiriadu Prydain, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/the-university/location/campus/

Am wybodaeth bellach am gampws Prifysgol Abertawe, ewch i:http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/lleoliad/campws/