Prifysgol Abertawe yn dringo tabl canllaw The Times and The Sunday Times Good University Guide 2015

Wrth i fyfyrwyr baratoi ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd, mae canllaw The Times and The Sunday Times Good University Guide 2015, a gyhoeddwyd ddoe, yn dangos bod Prifysgol Abertawe wedi dringo'r tabl unwaith eto, ac y mae ymysg traean uchaf prifysgolion y Deyrnas Unedig erbyn hyn.

  • Cododd Abertawe 4 lle yn y tabl eleni, o 47 y llynedd i 43 yn y canllaw eleni.
  • Mae hyn yn gynnydd o 9 lle mewn dwy flynedd, ac yn rhoi Abertawe ymysg y traean uchaf wrth ystyried holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Mae'r canllaw hefyd yn nodi bod:

  • Abertawe yn "sgorio’n arbennig o uchel o ran rhagolygon swyddi i raddedigion, ac mae ymysg yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig am y gyfran o raddedigion mewn swyddi proffesiynol neu astudiaethau ôl-radd chwe mis ar ôl gadael".
  • Nifer y ceisiadau wedi codi dros 20% eleni a’r llynedd hefyd, a chyrhaeddodd nifer blynyddol yr israddedigion newydd y lefelau uchaf erioed yn 2013"

Times Sunday Times Good Uni GuideDaw’r canlyniad ychydig ddyddiau’n unig ar ôl i Brifysgol Abertawe gael lle ar restr fer gwobr Prifysgol y Flwyddyn y Times Higher, a'r newyddion yn ddiweddar bod y Brifysgol wedi cadw ei lle ymhlith y 500 o brifysgolion gorau yn y byd, sy'n rhoi Prifysgol Abertawe  yn y 4-5% uchaf.

Meddai’r Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-ganghellor Datblygu Strategol a Chysylltiadau Allanol: “Mae’n galondid mawr gweld ein bod wedi dringo'r tabl unwaith eto yng nghanllaw newydd The Times a The Sunday Times, sy'n un o'r canllawiau mwyaf cynhwysfawr ar addysg uwch.

"Mae'n dangos bod ein gwaith caled yn dwyn ffrwyth mewn meysydd fel gwella rhagolygon swyddi ar gyfer ein graddedigion, ac rwyf wrth fy modd o weld ein bod yn y 20 uchaf yn y DU ar y mesur hwn.

"Mae ein ffigurau ceisiadau eleni hefyd wedi cynyddu tua 25%, diolch i'n hymgyrch recriwtio arobryn. Mae arolwg y Times a’r Sunday Times yn dangos bod Prifysgol Abertawe ar y ffordd i fyny".