Prifysgol Abertawe yn lansio gradd meistr a addysgir Gwyddor Data Iechyd gyntaf y DU

Mae'r tîm addysgu Gwybodeg Iechyd yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe wedi lansio MSc newydd sbon mewn gwyddor Data Iechyd.

Yr MSc mewn Gwyddor Data Iechyd yw'r cyntaf yn y DU i gynnig cwrs pwrpasol i bobl sy'n gweithio mewn gofal iechyd, yn enwedig mewn rolau sy'n cynnwys dadansoddi data iechyd a gwyddonwyr cyfrifiadurol heb brofiad o weithio gyda data o'r parth gofal iechyd, yn ogystal â pheirianwyr biofeddygol a swyddi tebyg.

Mae Gwyddor Data Iechyd yn arbenigedd amlddisgyblaethol sy'n cynnwys defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) gyda data a geir o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys data cleifion, systemau meddyg teulu a Data Mawr yn gyffredinol. Mae gan Wyddor Data Iechyd y potensial i helpu i strwythuro busnes gofal iechyd yn fwy effeithiol o gwmpas canlyniadau, a gallai drawsffurfio arferion meddygaeth.

Mae'r rhaglen gradd meistr a addysgir amser llawn un flwyddyn mewn Gwyddor Data Iechyd (tair blynedd o astudio rhan-amser) wedi'i chynllunio i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol sy'n ofynnol i Wyddonydd Data Iechyd. Mae darpariaeth y rhaglen yn cydbwyso'r cysyniadau damcaniaethol hanfodol â phwyslais cryf ar waith ymarferol gan fyfyrwyr i sicrhau dealltwriaeth drylwyr o faterion allweddol pob pwnc.

Mae'r modiwlau arfaethedig yn cynnwys Gwyddor Data Iechyd a Chyfrifiadura Gwyddonol mewn Gofal Iechyd, Trin Data Iechyd, Delweddu Data Iechyd a Dadansoddi Data Iechyd. Mae'r MSc mewn Gwyddor Data Iechyd bellach yn derbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd am astudio o fis Medi 2014.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs MSc mewn Gwyddor Data Iechyd, cysylltwch ag Athanasios Anastasiou, darlithydd Gwyddor Data Iechyd a'r Tiwtor Mynediad, neu ewch i www.mschealthinformatics.swansea.ac.uk.