Prifysgol yn ennill sgôr uchel eto am ansawdd bywyd

Mae Prifysgol ABERTAWE wedi sgorio’n uchel mewn canllaw arall i fyfyrwyr – y tro hwn am ansawdd bywyd a llety sy’n rhoi gwerth da am arian.

Fe wnaeth arolwg Ansawdd Bywyd Myfyrwyr Banc Lloyds osod Abertawe yn y 14eg safle ymhlith holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.  Roedd yr arolwg yn edrych ar feysydd fel boddhad â chyrsiau, cyflogaeth ac enillion graddedigion, bywyd cymdeithasol a chyfleusterau chwaraeon.

Ystafelloedd i’w rhentu’n breifat yn y ddinas oedd y rhataf yn yr arolwg, gyda chost gyfartalog flynyddol o £2,250.  Yr ystafelloedd drytaf oedd rhai yn ardal Ysgol Economeg Llundain oedd â chost o £7,000.

Daeth llety sy’n berchen i Brifysgol Abertawe yn ail yn ei chategori gyda chost gyfartalog o £2,500 y flwyddyn.

Gosodwyd y brifysgol yn y seithfed safle yn y categori bywyd cymdeithasol gorau i fyfyrwyr.

Prifysgol Loughborough ddaeth i’r brig yn y rhestr gyffredinol.  Prifysgol Caerfaddon aeth â’r ail safle gyda Phrifysgol Durham yn drydydd.

I ddarllen yr adroddiad yn llawn ewch i:

http://www.lloydsbankinggroup.com/Media/Press-Releases/2014/lloyds-bank/loughborough-university-races-to-the-top-of-the-lloyds-bank-quality-of-student-life-survey/

Mae llwyddiannau eraill diweddar Prifysgol Abertawe yn cynnwys:

  • Symud i fyny pedwar safle i safle 43 yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2015
  • Cael ein cynnwys ar restr fer gwobr Prifysgol y Flwyddyn The Times Higher
  • Cael ein cynnwys ymysg y 500 o brifysgolion gorau’r byd yng Nghynghrair Prifysgolion Gorau’r Byd QS
  • Cael ein gosod yn yr 20 uchaf o brifysgolion am gyflogadwyedd myfyrwyr yn yr arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch