Rhufain a darllen - myfyrwyr yn rhoi help llaw i ddisgyblion

Mae myfyrwyr o Brifysgol Abertawe yn rhoi help llaw i blant yr ardal wrth iddynt ddysgu am y byd hynafol.

Mae 25 o’n myfyrwyr o adran y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi bod yn gweithio â 100 a mwy o ddisgyblion o 4 ysgol gynradd yn ardal Castell Nedd Port Talbot ar y rhaglen ‘Llythrennedd drwy Hanes yr Henfyd’ trwy ddysgu’r cwricwlwm ‘Duwiau a Gornestwyr’ law yn llaw ag athrawon yr ysgolion.

Rydym yn falch iawn o gael gweithio gydag ysgolion Croeserw, Cymer Afan, Glyncorrwg a Penafan a gyda myfyrwyr Ysgol Bishop Vaughan.

Dywedodd yr athrawes Cara Jones “Mae’r dosbarth i gyd yn edrych ymlaen at weithio gyda’r myfyrwyr a dw i’n dysgu llawer am y Rhufeiniaid gyda’r plant!”

Mwy o luniau

Llun:  plant yn ymweld a'r Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion

600 x 468