Tîm MACH1 y Brifysgol yn dathlu’i ben-blwydd cyntaf

Dathlodd Canolfan Nodweddu Deunyddiau Uwch Prifysgol Abertawe (MACH1) ei phen-blwydd cyntaf ym mis Medi 2014, blwyddyn cyn y bydd y tîm yn symud i’r Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianyddol (EMC) yn y campws newydd, Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi’r Bae.

ERDF logo NEWMae Canolfan MACH1, sy’n rhan o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, yn cael ei hariannu’n llawn gan Raglen Arbenigedd Academaidd i Fusnes Llywodraeth Cymru (A4B). Ei nod yw cefnogi diwydiant gweithgynhyrchu uwch Cymru drwy ddarparu nodweddu deunyddiau trwygyrch uchel, dethol a dadansoddi deunyddiau.

Bydd Campws y Bae’n gartref i’r Coleg Peirianneg sy’n cynnwys Peirianneg y Dwyrain a bydd yn gartref Canolog ar gyfer y Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianyddol a’r Ganolfan Arloesi - sydd wedi’u hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru - yn ogystal â’r Sefydliad Deunyddiau Strwythurol a’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni.

Defnyddir technegau trwygyrch uchel yn fwyfwy i gyflymu’r gwaith o ddadansoddi a nodweddu samplau, yn enwedig yn y diwydiant fferyllol. Mae Canolfan MACH1 yn darparu’r galluoedd i ddefnyddio technegau o’r fath gyda samplau metelegol, gan gynnwys aloeon newydd, gan ddarparu set gyflawn o nodweddion ar gyfer deunydd penodol.

Gan fod deunyddiau ymhobman ac yn perthyn yn agos i brosesau gweithgynhyrchu, bydd datblygu a dethol deunyddiau uwch ar gyfer cymwysiadau peirianyddol yn cynyddu gallu cyflenwyr i gystadlu yn y sectorau modurol, awyrofod ac optoelectroneg.

Mae MACH1 yn cynnig ystod eang o alluoedd o ran mesur a deunyddiau ac mae’n darparu proses brofi trwygyrch uchel aml-sampl ar gyfer deunyddiau uwch i ddiwydiant. Mae’r Ganolfan yn cynnig system fflach laser aml-sampl ar gyfer mesur Gwasgariad Thermol, ThermoGrafimetreg aml-sampl (TGA) a Chalorimetreg Sganio Gwahaniaethol (DSC), ymledfesurydd rhoden wthio aml-ddeunydd, a phrofwr tyllwr disgiau bach ar gyfer profi hydwyth samplau bach yn gyflym. 

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys torrwr a mowldiwr pen-bwrdd awtomataidd, llathryddion aml-sampl, Microsgopau Electronau Sganio gyda galluoedd Sbectrosgopeg pelydr x sy’n gwasgaru ynni, a rhiciwr caledwch aml-sampl awtomataidd. 

Bu gwaith ymchwil diweddar y tîm yn ymwneud â nodweddu deunyddiau mewn perthynas â duroedd, powdrau metel, cerameg tymheredd uchel yn ogystal â chyd-weithio â phartneriaid diwydiannol gan gynnwys TATA Steel, Weartech International, Sandvik Osprey a LASE Ltd.

Meddai Brian Edy, Rheolwr Datblygu Cynhyrchion Stribedi Tata: “Mae prosiect MACH1 yn newyddion gwych ar gyfer cwmnïau fel ein cwmni ni gan fod ganddo’r potensial i gyflymu’n sylweddol y gwaith o ddatblygu aloeon newydd. Bydd y cyfleusterau sydd ar gael yn darparu data amhrisiadwy a fydd yn gallu helpu wrth lywio’n strategaethau ar gyfer cynhyrchion yn y dyfodol.”

Meddai Dr Nick Lavery, Cyfarwyddwr Canolfan MACH1: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn dathlu pen-blwydd cyntaf MACH1. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi caniatáu i ni ddatblygu cysylltiadau agosach â’n partneriaid diwydiannol, ac i ymgymryd ag ymchwil newydd sbon ym maes meteleg. Rydym yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn ein gwaith ni ac at symud i’n cyfleusterau newydd yn y Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianyddol ar y campws newydd, Campws y Bae, yn ystod y flwyddyn nesaf.”

Bydd MACH1 yn cynnal digwyddiad arddangos yn Abertawe ddydd Mercher 26ain Tachwedd, a fydd yn cynnwys cyflwyniadau gan Dr Nick Lavery, a’r Athro Steve Brown, Dirprwy Gyfarwyddwr MACH1, yn ogystal â siaradwyr diwydiannol amrywiol.

Am ragor o wybodaeth am MACH1, ewch i: www.swansea.ac.uk/engineering/mach1.

Am ragor o wybodaeth am Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd y Bae, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/campus-development/.