Y Prifardd a'r Athro Tudur Hallam yn archwilio traddodiad barddol Sir Gaerfyrddin

Mae cyfrol newydd sy’n cynnwys barddoniaeth gan rai o feirdd Sir Gaerfyrddin ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin ym mis Awst eleni, yn cynnwys cyfraniadau gan yr Athro a'r Prifardd Tudur Hallam o Academi Hywel Teifi.

Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gar SMLMae’r gyfrol ‘Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr’ (Cyhoeddiadau Barddas) a olygwyd gan Geraint Roberts, yn cynnwys cerddi gan 19 o feirdd, 6 ohonynt yn brifeirdd, ac mae’n dathlu cyfoeth barddoniaeth y sir. 

Ysgrifennwyd rhagymadrodd ‘Traddodiad Barddol Sir Gaerfyrddin’ gan yr Athro Hallam, a daw o Foelgastell, Sir Gaerfyrddin, a chynhwysir rhai o gerddi’r Prifardd yn y gyfrol yn ogystal. Yn y rhagymadrodd, edrychir ar waith nifer o feirdd, gan gynnwys Lewys Glyn Cothi, William Williams Pantycelyn a J. Eirian Davies, a disgrifir sut y mae beirdd a barddoniaeth y sir wedi chwarae rhan amlwg yn hanes Cymru.

Cynhelir lansiad swyddogol y gyfrol yng Nghlwb Pêl-droed Caerfyrddin, Parc Waundew, Heol y Prior ar nos Iau, 19 Mehefin am 8yh, a bydd cyflwyniad i’r gyfrol yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr ddydd Sadwrn, 21 Mehefin am 10yb.