Amserlen newydd ar gyfer rhwydwaith bysiau Prifysgol

Bydd amserlen newydd ar gyfer rhwydwaith Bws y Brifysgol yn dod i rym o’r 3ydd Ionawr 2016.

Uni bus

Bydd yr amserlen newydd yn gweld lefelau a theithiau gwasanaeth presennol yn cael eu diwygio gydag amseroedd wedi’u hadolygu i wella prydlondeb ac effeithlonrwydd i holl ddefnyddwyr.

 

Ewch i wefan Traveline Cymru www.traveline.cymru neu http://www.swansea.ac.uk/sustainability/travel/bus/ am wybodaeth bellach.