“Ffydd yn yr Heddlu” - darlith cyhoeddus

Rhaglen Darlithoedd Cyhoeddus mewn Diwinyddiaeth: Tymor Gŵyl Fihangel 2015

“Ffydd yn yr Heddlu”

 300 x 225Y Gwir Anrhydeddus Alun Michael, (Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a chyn Ddirprwy Ysgrifennydd Cartref)  

7.00pm, nos Fawrth, 29 Medi 2015

Darlithfa James Callaghan, Prifysgol Abertawe
 
Croeso cynnes i bawb

Mynediad am ddim