Seminarau Sefydliad Hywel Dda ar Gyfreithiau Iaith a Hawliau Iaith

Yr Athro Michel Doucet Q.C. yfarwyddwr, Arsyllfa Rhyngwladol ar Hawliau Iaith, Prifysgol Moncton, Brunswick Newydd. "Cyfreithiau Iaith ym Mrunswick Newydd a Chanada"

Dydd Mawrth, 14 Ebrill 2015 am 2pm

 

Ystafell Gynhadledda, Adeliad Richard Price, Prifysgol Abertawe

 

Croeso i bawb

 

Am ragor o fanylion, ffoniwch: 01792 513229

neu ebost: r.g.parry@swansea.ac.uk

Cynhelir y seminar hwn yn Saesneg.

 

(This seminar will be held in English.)

 

Yr Athro Michel Doucet Q.C. http://www.juristespower.ca/english/bios/bio-doucet.php

Hywel Dda Institute  https://www.swan.ac.uk/law/hyweldda