Llwyddiant pellach i Brifysgol Abertawe yn The Complete University Guide 2017

Adlewyrchir llwyddiant parhaus Prifysgol Abertawe yn y tabl Cynghrair Prifysgolion diweddaraf i’w gyhoeddi heddiw (25 Ebrill) gan The Complete University Guide 2017.

Complete University Guide Mae The Complete University Guide yn gosod y Brifysgol yn safle 45 allan o 127 o brifysgolion y DU.Hefyd, mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y 20 uchaf ar gyfer rhagolygon i raddedigion (17eg); y 25 uchaf am Ansawdd Ymchwil; y 40 uchaf am y gymhareb staff-myfyrywr, a’r nifer o fyfyrwyr sy’n cwblhau eu cyrsiau. Mae’r gwelliannau eraill yn cynnwys y nifer o fyfyrwyr sy’n ennill gradd dosbarth cyntaf neu 2:1 (safle 41), a Boddhad Myfyrwyr yn gwella’n sylweddol drwy gyrraedd safle 43.

Mae’r brifysgol hefyd yn ymddangos ymysg y 10 prifysgol orau yn y DU ar gyfer chwe phwnc penodol. 

 • Technoleg Feddygol - 2ail
 • Meddygaeth - 6ed
 • Technoleg Deunyddiau - 6ed
 • Gwaith Cymdeithasol - 7fed
 • Astudiaethau Celtaidd - 8fed
 • Polisi Cymdeithasol - 9fed

Mae rhai pynciau wedi dringo’r tablau’n sylweddol eleni, gan gynnwys Daeareg sydd wedi neidio 9 lle i safle 12, a Marchnata sydd wedi dringo i safle 17.

WUSCAMae Prifysgol Abertawe yn parhau i godi yn y tablau cynghrair prifysgolion, a chynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr; dim ond pythefnos yn ôl llwyddodd y Brifysgol i gipio’r Wobr ar gyfer y Cyrsiau a’r Darlithwyr Gorau mewn unrhyw Brifysgol yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni y DU.

 Eleni, cyrhaeddodd y Brifysgol y rhestr fer mewn naw allan o ddeg category yng Ngwobrau WhatUni, sy’n arwydd glir ein bod yn arwain y ffordd yng Nghymru, gan gystadlu gyda rhai o Brifysgolion gorau’r DU. O fewn y categorïau eraill, cyrhaeddodd y Brifysgol y safleoedd canlynol:

 

 • 2ail - Profiad myfyrwyr rhyngwladol
 • 3ydd - Prifysgol Orau'r DU (am yr ail flwyddyn yn olynol, a hynny wedi i ni gipio'r wobr gyntaf yn 2014)
 • 3ydd - Clybiau a Chymdeithasau
 • 4ydd - Rhagolygon swyddi i fyfyrwyr
 • 4ydd - Cefnogaeth i fyfyrwyr
 • 4ydd - Llety
 • 8fed - Undeb Myfyrwyr Gorau
 • 10fed - Cyfleusterau

Fis Mawrth, croesawodd y brifysgol y newyddion bod ei disgyblaethau Peirianneg ymhlith y gorau yn y byd o hyd yn ôl yr arbenigwyr data addysg uwch, QS, yn Nhabl Prifysgolion y Byd fesul Pwnc 2016. Mae Peirianneg Sifil a Strwythurol wedi cadw'i le ymhlith safleoedd 151-200 ers y llynedd, mae Peirianneg Fecanyddol, Awyrenneg a Gweithgynhyrchu wedi cyrraedd y 200 uchaf eleni, i fyny o fod ymhlith y 250 uchaf y llynedd. Mae Mathemateg hefyd yn y safleoedd, ymhlith y 350 uchaf.

Mae llwyddiannau diweddar i’r Brifysgol yn cynnwys canlyniad ardderchog y Times Higher Education ym mis Ionawr, a nododd mai Prifysgol Abertawe yw un o’r ‘Prifysgolion Rhyngwladol Gorau’ yn y byd.

Meddai’r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor: “Pleser o’r mwyaf yw gweld Prifysgol Abertawe yng nghwmni rhai o Brifysgolion Gorau’r DU yng nghanlyniadau Gwobrau What Uni a thabl The Complete University Guide. Mae’n glir erbyn hyn ein bod yn arwain y ffordd yng Nghymru a’r DU. 

"Mae’r llwyddiannau diweddar yn profi bod Abertawe yn brifysgol uchelgeisiol sydd wedi'i harwain gan ymchwil, sy’n darparu addysg o’r radd flaenaf, ac sy’n cynnig lle gwych i fyfyrwyr o bedwar ban byd astudio.”