Prifysgol Abertawe'n lansio Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant yn cynnwys rhai o awduron mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig

Bydd Owen Sheers, Athro Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, yn croesawu nifer o awduron gwych i Neuadd Fawr y Brifysgol yr hydref hwn fel rhan o Gyfres Darlithoedd Canmlwyddiant y Brifysgol, gan gynnwys digwyddiad am ddim gyda Michael Morpurgo, un o awduron a storïwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig.

Centenary Lecture Series authorsBydd y gyfres newydd hon yn cynnwys awduron proffil uchel yn ogystal â siaradwyr mawr eu bri o'r sector creadigol yn y cyfnod yn arwain at ganmlwyddiant y Brifysgol yn 2020.

Mae'r gyfres yn dechrau'r hydref hwn gyda'r Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy, a'i hoff gerddor llys, John Sampson, yn dod ag awr o olau a chysgod, chwerthin a myfyrio i Abertawe ar ddydd Iau, 10 Tachwedd. Bydd Carol Ann yn darllen o'i chasgliadau o fri, gan gynnwys The World's Wife, The Bees a gweithiau eraill. I gyd-fynd â'i geiriau, bydd John Sampson yn ein harwain ar daith benigamp drwy uchafbwyntiau cerddorol y 500 mlynedd diwethaf, drwy chwarae casgliad hynod ddiddorol o offerynnau o'r gorffennol a'r oes fodern.

Mewn digwyddiad unigryw ar ddydd Iau, 17 Tachwedd bydd Michael Morpurgo, un o awduron a storïwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig yn darllen ac yn trafod ei lyfr newydd, Such Stuff: A Story-maker’s Inspiration, myfyrdod dadlennol sy'n taflu goleuni ar ysbrydoliaeth a ffynonellau ei lyfrau a'i straeon niferus. Ar ôl y digwyddiad am ddim hwn, bydd sesiwn holi ac ateb a llofnodi llyfrau gyda Michael Morpurgo. Mae'n rhan o Being Human, Gŵyl y Dyniaethau y mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe wedi ennill statws Canolfan ar ei chyfer am yr ail flwyddyn yn olynol.

Owen SheersAr 15 Rhagfyr bydd Beirdd Cenedlaethol Cymru a'r Alban, Ifor ap Glyn a Jackie Kay, yn dod at ei gilydd am noson o farddoniaeth ac ymgom wedi'i dilyn gan holi ac ateb a llofnodi llyfrau. Mae Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, wedi ennill nifer mawr o wobrau am ei farddoniaeth ac mae hefyd yn gyflwynydd, yn gyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd. Mae wedi cynrychioli barddoniaeth Gymraeg a Saesneg o Gymru ledled y byd. Mae Jackie Kay MBE yn fardd ac yn nofelydd arobryn ac yn awdur straeon byrion. Mae sawl un o'i nofelau a'i chasgliadau o farddoniaeth wedi ennill gwobrau, ac roedd ei nofel gyntaf i blant, Strawgirl, yn llwyddiant ysgubol gyda'r beirniaid.

Meddai'r Athro Owen Sheers, "Mae'n bleser gennyf agor Darlithoedd y Canmlwyddiant gyda phedwarawd o Feirdd Llawryfog blaenorol a phresennol. Rhyngddynt mae'r pedwar awdur yn cynrychioli rhai o leisiau mwyaf gwreiddiol a phwysicaf llenyddiaeth Prydain. Fel mae'n digwydd maent oll yn siaradwyr hoffus a doniol iawn hefyd, felly gobeithiaf y bydd darllenwyr Abertawe'n manteisio'n llawn ar eu hymweliad â'r ddinas. Cynigir y digwyddiad Michael Morpurgo am ddim, a bydd yn rhan o Being Human hefyd, sef Gŵyl y Dyniaethau genedlaethol y Deyrnas Unedig. Mae Michael yn storïwr â llawer o empathi ac ysbryd hael – y math o awdur a all danio meddwl plentyn a'i osod ar lwybr hyd oes o lyfrau, darllen a chreadigrwydd."

Noddir Cyfres Darlithoedd Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe gan Swansea Building Society.