Studying Wales Today: A Microcosmopolitan Approach

Darlith gan Yr Athro M Wynn Thomas

Gan dynnu ar fodel Michael Cronin o ‘ficrocosmopolitaniaeth’ a’i werthfawrogiad o gymhlethdod ac amrywiaeth cenhedloedd bach, bydd y ddarlith hon yn hyrwyddo pwysigrwydd ‘astudio Cymru heddiw’ ac yn awgrymu datblygiadau ar gyfer sicrhau dyfodol cynaliadwy a dynamig i’r maes.

Darlith gan yr Athro M Wynn Thomas, deiliad Cadair Emyr Humphreys mewn Llên Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, ac Is-Lywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yr Athro John Tucker, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn y gadair.

Darlith Flynyddol Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Nos Fawrth 6 Rhagfyr 2016

6.45pm  (Derbyniad diodydd o 6.00pm)

Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe

Croeso i bawb

Manylion: https://www.learnedsociety.wales/lsw-event/annual-cymmrodorion-lecture/

Wedi ei trefnu gan Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion a'r Cymdeithas Ddysgedig Cymru mewn cydweithrediad a Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe.