Unig ŵyl genedlaethol y DU sy'n dathlu'r Dyniaethau yn dychwelyd i Abertawe am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

Unwaith eto, Prifysgol Abertawe yw'r unig ganolfan yng Nghymru sy'n cynnal digwyddiadau Being Human, yr unig ŵyl genedlaethol yn y DU sy'n dathlu'r dyniaethau, ac mae'n falch o gael ei henwi'n un o ganolfannau'r Ŵyl am dair blynedd yn olynol - anrhydedd mae'n ei rannu â Nottingham. Canolfannau eraill yr Ŵyl yw Queen's Belfast, Dundee a Glasgow.

Bydd gweithgareddau cenedlaethol ar sail thema'r ŵyl eleni, Lost and Found, yn cael eu cynnal rhwng 17 a 25 Tachwedd 2017, gan nodi pedwaredd flwyddyn yr ŵyl. Dan arweiniad Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau; (AHRC), a'r Academi Brydeinig bydd yr ŵyl yn cyflwyno rhaglen orlawn o weithgarwch mewn cymunedau ledled y DU.

Bydd rhaglen Abertawe, Lleisiau, Wynebau a Lleoedd', yn ymdrin â'r thema 'Lost and Found' drwy ganolbwyntio ar yr agwedd datgelu, ailddarganfod ac atgoffa.  Gyda rhywbeth at ddant pawb, bydd yr ŵyl yn cynnig gweithgareddau creadigol a rhyngweithiol fel sgyrsiau i'r cyhoedd, gweithdai creadigol, perfformiadau ac arddangosfeydd. 

Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau am ddim drwy gydol yr ŵyl, gan gynnwys;

Trefnir holl ddigwyddiadau'r wythnos gan Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau  Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o bartneriaid o ardal Bae Abertawe.

Meddai Dr Elaine Canning, Pennaeth Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae cyfraniad Abertawe at Being Human yn tyfu bob blwyddyn. Mae'r cyfle i ymgysylltu mewn modd creadigol â'r cyhoedd ar amrywiaeth eang o bynciau wedi dod yn rhan allweddol o'n calendr ar gyfer mis Tachwedd ac yn ddigwyddiad mae'r brifysgol a'n cymuned yn edrych ymlaen yn fawr ato.

 Being Human 2017

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau ac i archebu tocynnau, ewch i www.swansea.ac.uk/darlithoedd-a'r-digwyddiadau/f-o-h-2017/