Arloesedd Prifysgol Abertawe’n creu argraff ar Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns

Cafodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, flas ar ymchwil chwyldroadol sydd ar y gweill yn ne-orllewin Cymru.

 Secretary of State for Wales Alun Cairns visits Festival of Innovation

Gwahoddwyd Alun Cairns AS i ymweld â Champws y Bae Prifysgol Abertawe heddiw fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru, er mwyn iddo weld ei hun sut mae Cymru yn arwain arloesi ym meysydd iechyd, gwyddorau bywyd a chyfrifiadureg.

Trefnwyd yr arddangosfa arloesedd gan felin drafod materion cyhoeddus Prifysgol Abertawe, Academi Morgan. Dywedodd cyfarwyddwr Academi Morgan ac Is-lywydd y Brifysgol, yr Athro Mike Sullivan: “Roedd yn bleser croesawi Alun Cairns AS i Arddangosfa Arloesedd Prifysgol Abertawe heddiw fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru.

“Mae’r Brifysgol yn cynyddu o hyd ac mae’r ŵyl hon yn gyfle i ni arddangos yr arloesi a’r ymchwil amrywiol sy’n torri tir newydd a gynhelir lle ar ein dau gampws. Rydym yn falch o weithio gydag arweinwyr diwydiant byd-eang megis Pfizer, Fujitsu a Sanofi. Mae’r gallu i ddenu cydweithredwyr o’r fath yn dangos bod Prifysgol Abertawe’n ganolbwynt syniadau newydd ac arloesol, y’u nod yw cael dylanwad cadarnhaol yn lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.”

Cynhelir Gŵyl Arloesedd Cymru o 16 tan 30 Mehefin, ac mae’n dathlu sut mae arloesedd yn newid ein bywydauMae’r ŵyl yn dangos sut mae ’ymru'n arwain y ffordd drwy waith academaidd o’r safon uchaf a thechnoleg arloesol, a sut mae arloesedd yn tanategu sectorau diwydiannol allweddol.

Ychwanegodd yr Athro Sullivan: “Roedd Arddangosfa Arloesedd Prifysgol Abertawe yn cynnwys cydweithrediad diweddar yr Ysgol Feddygaeth â’r cwmni fferyllol byd-eang Sanofi i sefydlu Canolfan Ragoriaeth Diabetes Sanofi; a phrosiect AgorIP yr Ysgol Reolaeth, rhaglen gwerth £13.5miliwn sy’n ceisio meithrin syniadau ac arloesi ar gyfer creu cwmnïau a swyddi gwerth uchel newydd. Mae prosiect Agor IP wedi cael cymorth o £6.7 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a darparwyd cyllid ychwanegol gan Brifysgol Abertawe. Amlygwyd cydweithrediad gwyddor bywyd rhwng y Brifysgol a Pfizer hefyd.

“Mae’r Ysgol Feddygaeth a’r Ysgol Reolaeth yn gweithio gyda mawrion y diwydiant i gynnal ymchwil byd go iawn a phrosiectau arloesol yn y sector iechyd a gwyddor bywyd, gyda ffocws cryf ar iechyd digidol.

“Roedd yn wych bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi clywed am gynnydd Ffowndri Gyfrifiadol gwerth £31 miliwn y Brifysgol, sy’n cael ei adeiladu ar Gampws y Bae i feithrin a chynyddu cymuned ymroddgar o wyddonwyr mathemategol a chyfrifiadol sy’n cynnal ymchwil trawsffurfiol.”

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns: "Mae arloesi a chreadigrwydd yn hanfodol i ffyniant economi'r Deyrnas Gyfunol. Mae cyfuno arbenigedd ymchwil a datblygu prifysgolion a rhagoriaeth fentergar busnes yn helpu i gadarnhau bod y Deyrnas Gyfunol yn arwain y ffordd yn fyd-eang o ran ymchwil a dylunio.

"Dangosodd fy ymweliad â'r arddangosfa arloesi heddiw fod ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a diwydiant yn gryfach nag erioed. Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn ymrwymedig i wneud popeth y gall i sicrhau bod y perthnasoedd hynny'n mynd o nerth i nerth a bod rhagoriaeth yn troi'n fuddion economaidd go iawn i'r Deyrnas Gyfunol gyfan."

Yn ôl yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth, mae ansawdd ymchwil Prifysgol Abertawe heb ei ail. Dywedodd yr Athro Lloyd: “Roedd yn wych rhoi cyfle i’r Ysgrifennydd Gwladol weld prosiectau a fydd yn sicrhau bod arbenigedd ac ymchwil y Brifysgol yn gallu gwella bywydau pobl.

“Er enghraifft, bydd Canolfan Ragoriaeth Diabetes Sanofi yn gweithio ym mhob maes ymchwil diabetes er mwyn mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol a gofal iechyd pwysig diabetes, yn ogystal â chefnogi’r GIG sydd o dan bwysau aruthrol.”