Caerdydd yn ennill y blaen ar Abertawe mewn gornest Varsity afaelgar

Nid oedd perfformiad ymladdgar gan Abertawe yn ddigon i rwystro tîm cryf a chlinigol Caerdydd rhag hawlio buddugoliaeth o 23-15 mewn gêm Varsity afaelgar yn Stadiwm Liberty

Hon oedd yr 22ain gwaith i’r ddau dîm chware ei gilydd mewn gornest Varsity, gydag Abertawe'n parhau i fod ar y blaen, gyda 13 o fuddugoliaeth o'i gymharu â 8 buddugoliaeth Caerdydd, gydag un gêm gyfartal.

600 x 343

Llun:  Dur Abertawe

Yn gynharach yn y dydd, roedd tîm rygbi menywod Abertawe wedi trechu tîm Caerdydd.   Ac roedd athletwyr o hyd at 40 o chwaraeon - o golff i bolo dŵr - wedi cystadlu i ennill y darian Varsity yn ystod wythnos gyfan o gystadlu rhwng y ddwy  brifysgol.

Ond yr ornest hon oedd yr uchafbwynt.   Roedd hi'n noson wyntog, brithliw a chymylog yng Nghwm Tawe.  Heddychlon.   Ar wahân i 15,000 o fyfyrwyr yn gweiddi'n groch dros eu tîm.  

Carnifal gwych o goch a gwyrdd, y myfyrwyr sydd wrth gwrs wrth galon Varsity.  Ac maen nhw’n griw dewr.  Roedd nifer ohonynt yn eu crysau T gyda’r gwynt yn ddigon main, ond mae'n siŵr eu bod wedi cael diod fach cyn y gêm i dwymo’r galon.  

Cyn y gêm, bu’r chwaraewyr a'r cefnogwyr yn talu teyrnged i Ian Williams, chwaraewr Varsity Abertawe, a fu farw'n ddiweddar.  

Yna, wrth i’r sŵn gyrraedd lefel fyddarol, dechreuodd y frwydr. 

Abertawe ddechreuodd gyda llawer mwy o ddawn a bwriad i'r chware.  Nhw oedd yn rheoli'r meddiant, gan chwilio am fylchau yn yr amddiffyniad, a chadw'r chware yn hanner Caerdydd.   O'r diwedd, llwyddodd cic bwt glyfar gan y gwib-hanerwr Rory Garrett i dreiddio'r llinell goch denau, gyda'r asgellwr Hywel Williams yn deifio'n graff ar bêl sbonciog y tu ôl i linell Caerdydd i sgorio.

Gyda 20 munud wedi mynd, Abertawe oedd wedi gwneud y gwaith ymosod bron yn llwyr, gan ddangos y mwyaf o fenter ac uchelgais o bell ffordd.  Ond nid oedd y sgôr yn adlewyrchu eu goruchafiaeth.  Er gwaethaf eu holl bwysau ac asbri wrth ymosod, ychydig yn unig ar y blaen oeddynt.  Prin oedd Caerdydd wedi mynd heibio llinell 10m Abertawe, ond roedd y ddwy gic gosb yn golygu eu bod yn dynn wrth sodlau Abertawe: 8-6. 

600 x 446

Llun: cefnogwyr Abertawe

Fel pe bai ei fod wedi cael ei gytuno o flaen llaw, wrth i'r gêm gyrraedd yr ail chwarter, trodd y momentwm tua thîm Caerdydd.   Rhoddodd leiniau a sgrymiau cryf lwyfan ymosod cadarn iddynt, taranodd y tîm tua hanner Abertawe, gan reoli'r meddiant a'r tir.

Cafodd y dynion mewn coch eu cadw draw, diolch i amddiffyn cadarn gan Abertawe, gan gynnwys cipiadau arwrol gan y blaenwyr.  Ond, yn y diwedd, llwyddodd tîm Caerdydd i dorri drwodd.  Arweiniodd lein ar y llinell 5m at gais o dan y pyst gan flaenwr.

Daliodd Caerdydd ati i bwyso, ond safodd Abertawe’n gadarn, gan ymwthio’n ôl i fyny’r cae.

Y sgôr hanner amser oedd 13-18, gyda’r  gêm yn gytbwys iawn.  Roedd Caerdydd wedi bod ychydig yn fwy clinigol gyda’u cyfleoedd i sgorio, ond mewn gwirionedd nid oedd fawr o ddewis rhwng y timau.  Roedd y cyfan yn y fantol.

Ni stopiodd yr athletiaeth hanner amser.  Cafodd y dorf ei diddanu gan gampau syfrdanol codwyr hwyl Swansea Sirens.  Roedd dawnsio gwyllt y myfyrwyr yn y standiau hefyd yn rhyfeddol a chafodd eu symudiadau eu dangos ar sgriniau mawr o amgylch y cae.

Roedd hi wedi tywyllu erbyn i’r ail hanner ddechrau.  Ond roedd y ddau dîm yn dal yn benderfynol o ymosod ac ymlâdd y tîm arall.

Arweiniodd sgrym gref gan Abertawe at gig cosb, a fethodd o drwch blewyn.  Ond, munudau yn ddiweddarach, llwyddodd cic glyfar a ras gan Gaerdydd i dorri llinell amddiffyn Abertawe, ac arweiniodd cyfnod o bwysau parhaus at gais o dan y pyst i Gaerdydd.  Hwn oedd cyfnod tyngedfennol y gêm.

Roedd Caerdydd bellach yn arwain 20-8.  Ond ymladdodd Abertawe i’r carn, gan barhau i geisio gwasgaru’r bêl yn llydan.  Nid oedd y tîm wedi colli dim o’i uchelgais na’i greadigrwydd.  Bu bron i drawiad hudolus ddal olwyr Caerdydd yn hepian, a methodd gic glyfar ar draws y cae gyrraedd gafael yr asgellwr o dîm Abertawe oedd yn rhedeg am y bêl.

Ond, roedd Caerdydd yn rheoli eu mantais yn dda, gan gadw Abertawe yn eu hanner eu hunain, cadw gafael ar y meddiant pan oedd o ganddynt, cadw pethau’n dynn a rhedeg y cloc i lawr.  Aeth gôl gosb arall â’r sgôr i 23-8.  Gyda 15 munud yn unig yn weddill, roedd y gêm yn llithro o afael Abertawe.

600 x 602

Llun:  Hywel Williams yn sgorio cais Abertawe

Ond y cewri mewn gwyrdd oedd yn mynd i gael y gair olaf, gan orffen y gêm fel yr oeddynt wedi dechrau: yn arwain y blaen.  Gwthiodd ysgarmes wibiog wedi’i phweru gan flaenwyr Abertawe i gyrraedd o fewn trwch blewyn i linell Caerdydd.  Byddent wedi gallu dal i fynd yr holl ffordd i Gastell Nedd.  Yr unig beth allai Caerdydd wneud i’w rhwystro oedd torri’r rheolau.  Canlyniad hynny oedd cais gosb i Abertawe, gan fynd â’r sgôr terfynol i 23-15 i Gaerdydd.

Roedd wedi bod yn wledd gyfareddol o rygbi creadigol, gyda’r ddau dîm yn fwrlwm o ymosod uchelgeisiol.  Ar adegau, roedd yn debyg i wylio rygbi saith bob ochr, gyda’r olwyr yn rhedeg cryn bellter a phasys yn hedfan ym mhobman.  Yn nhermau pêl-droed, dychmygwch wylio tîm Lerpwl heddiw yn chware tîm Brasil o’r 1970au: cyffrous, difyr a gafaelgar.

Yn y diwedd, goruchafiaeth ychydig yn fwy clinigol Caerdydd wnaeth sicrhau’r fuddugoliaeth iddynt.  Ond ni ellir gwadu gallu creadigol, dawn ac ymdrech aruthrol tîm Abertawe.

Fel y dywedodd yr Athro Richard Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, wrth y chwaraewyr ar ôl y gêm: “rydych wedi bod yn llysgenhadon ardderchog, ac mae pob un ohonoch wedi gwneud Prifysgol Abertawe yn falch”.

Mwy am Varsity Cymru

Tata Steel yn cefnogi Timau Varsity Abertawe

Chwaraeon yn Abertawe