Grant i ddatblygu ceblau trydanol gwell ac arbed ynni

Mae'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni ym Mhrifysgol Abertawe wedi sicrhau Grant Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol gwerth £20,000 i ddatblygu deunyddiau nanodiwbiau carbon a chopr i ddarparu trydan yn fwy effeithlon ac arbed ynni.

Ar hyn o bryd, caiff un degfed o drydan ei golli yn y grid oherwydd y ceblau rydym yn eu defnyddio. Mae angen deunyddiau gwell er mwyn cael ceblau gwell, a gall cymysgu copr (Cu) gyda nanodiwbiau carbon (CNTau) helpu i ddatrys y broblem.

Mae buddsoddiadau ymchwil mawr yn cael eu gwneud ledled y byd i ddatblygu gwifrau Cu-CNTau dargludol iawn er mwyn trawsgludo trydan gydag effeithlonrwydd ynni gwell.

400 x 267Mae'r Athro Andrew Barron, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni yn gwneud gwaith ymchwil i wifrau dargludol iawn, ac mae Dr Ewa Kazimierska yn gweithio ochr yn ochr ag ef i gyflawni'r nod hwn.

Meddai'r Athro Andrew Barron:

"Mae gwneud cymysgedd da o nanodiwbiau carbon a chopr yn heriol. Mae nifer o adroddiadau wedi bod sy'n nodi bod gan gyfuniad o gopr a nanodiwbiau carbon gerrynt uwch mewn ampau na chopr ar ei ben ei hun, sy'n addawol iawn ar gyfer dosbarthu pŵer yn y dyfodol ar gyfer y grid, cymwysiadau moduro ac awyrofod.

Nod y Grant Ymchwil llwyddiannus gan y Gymdeithas Frenhinol, o'r enw “Tuneable plasma oxidation of CNTs and its effect on dispersion and metal integration”, yw datrys y broblem o ran anghysondebau Cu-CNTau. 

Nwy wedi'i ïoneiddio yw plasma, y gellir ei ddefnyddio i addasu CNTau a gwella'r ffordd y maen nhw'n gwasgaru mewn dŵr. Gyda CNTau a halen copr wedi'i doddi mewn dŵr, dylai fod yn haws cyfuno'r ddau mewn gwifren ddargludol iawn sy'n gweithio.

Dywedodd Dr Ewa Kazimierska:

"Rwy'n mynd i brynu system blasma diolch i'r grant hwn. Bydd yn fy ngalluogi i addasu a rheoli priodweddau arwyneb y nanodiwbiau carbon. O brofiad, rwy'n gwybod bod addasu'r arwyneb yn cael cryn effaith ar y ffordd y maen nhw'n rhyngweithio â charbon. Mae'n gyffrous iawn ychwanegu'r offeryn hwn at yr ystod arbennig o offer sydd eisoes gan y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni.

Ar hyn o bryd mae ymchwilwyr y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni yn edrych ar ddulliau amrywiol tuag at sut mae copr a nanodiwbiau carbon yn cyd-fynd â'i gilydd, a heb os mae'r system blasma'n mynd i gryfhau ymdrechion tuag at ddatblygu cebl trydanol y dyfodol.

Darganfyddwch fwy am ESRI

Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe