Is-ganghellor Prifysgol Abertawe'n cwrdd ag Is lywydd India i drafod partneriaethau

Mae Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, Yr Athro Richard B Davies, wedi cwrdd ag Is-lywydd India i drafod cysylltiadau cynyddol y Brifysgol รข'r wlad.

Mae'r Athro Davies wedi bod yn cwrdd â busnesau, cyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid eraill yn ystod ymweliad ag India. Bu hefyd yn cyflwyno Doethuriaeth Er Anrhydedd i Gadeirydd Emeritws Tata Sons, Ratan Naval Tata, mewn cydnabyddiaeth am y berthynas hirsefydlog rhwng y Brifysgol a Tata i gefnogi diwydiant dur yr unfed ganrif ar hugain.

VC India Group

 

 

 

Mahaboob Basha,  Richard B Davies, Shri M Venkaiah Naidu, Shekhar Dutt a Fiona Harris.

Cyfarfu'r Athro Davies â'r Is-lywydd, Shri M Venkaiah Naidu, yn ei breswylfa swyddogol yn Dehli, a siaradodd am gydweithrediadau'r Brifysgol â diwydiant yn India – yn ogystal â'r bartneriaeth â Tata, mae ymchwilwyr yn Abertawe yn gweithio gydag academyddion yn India mewn ynni solar, ynni adnewyddadwy, cynhwysiad digidol, iechyd, meddygaeth a pheirianneg, er enghraifft, y prosiect Sunrise, sy'n gonsortiwm a arweinir gan Abertawe i ddatblygu tai adnewyddadwy yn India. 

VC India Pair

Mae'r Brifysgol hefyd yn croesawu nifer o fyfyrwyr o India bob blwyddyn, ac yn ystod y daith cyfarfu'r Is-ganghellor â chyn-fyfyrwyr nodedig a gyrfa gynnar. 

Meddai'r Athro Davies: "Mae'n anrhydedd enfawr cwrdd â'r Is-lywydd i drafod y berthynas gynyddol ag India, o ran cydweithio ar ymchwil a diwydiant, ac o ran ein cysylltiadau cynyddol â'r wlad drwy gyn-fyfyrwyr Abertawe. 

“Mae'n fraint i ni addysgu nifer o fyfyrwyr o India, yn enwedig ym meysydd iechyd, peirianneg a rheoli, ac yna gweld cyfraniad ein cyn-fyfyrwyr yn ôl yn eu gwlad gartref."