Myfyrwyr yn cynnig strategaethau allforio masnach i'r Ysgrifennydd Masnach Ryngwladol

Cafodd myfyrwyr Prifysgol Abertawe gyfle i gyflwyno'u strategaethau allforio masnach i'r Ysgrifennydd Masnach Ryngwladol a Llywydd y Bwrdd Masnach, Dr Liam Fox AS, ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, yn ystod ymweliad รข Champws y Bae.

Cyflwynodd y myfyrwyr o'r Ysgol Reolaeth a fu'n cymryd rhan yn Her Allforio Masnach rhaglen yr Academi Fasnach Genedlaethol eu cynigion i Dr Fox a Mr Cairns, a oedd yn y Brifysgol ar gyfer cyfarfod cyntaf y Bwrdd Masnach, a gynhaliwyd ar Gampws y Bae. Mae'r Bwrdd Masnach, sef adran Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol sy'n gyfrifol am helpu i gynyddu allforion, yn denu buddsoddiadau ac yn rhannu buddion masnach rydd yn y Deyrnas Gyfunol, ac mae'i aelodau'n cynnwys ffigurau blaenllaw o fyd busnes a gwleidyddiaeth ledled y wlad.

Cydweithiodd y myfyrwyr i greu strategaeth allforio a chynnyrch a chyflwyno'u canfyddiadau i banel o arbenigwyr, gan gynnwys staff yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT), arweinwyr busnes a phobl ddylanwadol o ddiwydiant. Anogwyd y myfyrwyr i ystyried ffactorau megis:

  • Pa gwsmeriaid a marchnadoedd rhyngwladol a dargedir, a pham
  • Pa lwybrau i'r farchnad i'w defnyddio, a pham
  • Ystyriaethau ariannol ehangu'n rhyngwladol

Yn ddiweddarach, cyflwynwyd gwobrau'r enillwyr gan Dr Fox a Mr Cairns mewn digwyddiad Gwobrau'r Bwrdd Masnach (BOFTA), a oedd hefyd yn cydnabod cyflawniadau wyth cwmni yng Nghymru.

600 x 466

Yn y llun: Yr Athro Richard B. Davies, is-ganghellor, a Dr Liam Fox AS

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns:

“Roeddwn wrth fy modd yn gweld y genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes byd-eang a llunwyr polisi yn gweithio gyda chymaint o frwdfrydedd fel rhan o raglen yr Academi Fasnach Genedlaethol heddiw.

“Bydd yr her a osodwyd, ynghyd â'r cymorth a chyngor arbenigol a roddwyd gan rai o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus Cymru, yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau iddynt er mwyn llwyddo yn y dyfodol. Bydd yr holl waith ardderchog hwn, a mwy, yn darparu'r gefnogaeth sy'n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y Deyrnas Gyfunol yn parhau fel un o wledydd masnach blaenllaw'r byd."

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies:

“Mae wedi nod yn brofiad cyffrous i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ryngweithio â phobl ar lefel uchaf y llywodraeth, busnes a diwydiant – profiad a fydd yn gwella'u cyflogadwyedd a'u dyheadau mentergar.

“Fel prifysgol â hanes balch o weithio gyda diwydiant, roedd hwn yn gyfle gwych i ddangos sut mae'r Brifysgol gyfan yn cynyddu ymchwil ac arloesi, sgiliau, a pherthnasoedd byd-eang, ac yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig a busnesau mawr i sicrhau cynhyrchiant a chreu cyfoeth yn y rhanbarth.”