Prifysgol Abertawe i gynnal abseil 100 troedfedd ar Dŵr y Cloc ar Gampws y Bae

Mae elusennau lleol SOS Africa a Phartneriaeth Abertawe Siavonga mewn partneriaeth a Discovery, elusen wedi ei seilio ar wirfoddoli myfyrwyr, yn apelio am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn abseil 100 troedfedd Dŵr y Cloc ar Gampws y Bae er mwyn codi arian ar gyfer addysg a gofal i blant difreintiedig yn Ne Affrica a Zambia.

Absei 2018Manylion y digwyddiad:

Dyddiad: 12-13 Mai

Amser: 9am – 5pm

Gofynna’r trefnwyr fod timau o bedwar yn codi £300 fesul tîm neu £100 am bob unigolyn. Gan taw dyma’r digwyddiad cyntaf o’r fath ar Gampws y Bae, mae’r trefnwyr yn awgrymu fod cyfranogwyr cofrestru cyn gynted â phosib. Caiff llefydd ei dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Rhaid cofrestru erbyn 1 Mai 2018.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru cliciwch yma

Meddai Eleanor Norton, Cyfarwyddwr Rheoli'r rhaglen Discovery: “Rydym yn hynod o falch i fod yn gweithio gyda SOS Africa i godi arian ar gyfer addysg a gofal plant yn Ne Affrica a Zambia sy’n byw mewn tlodi eithafol. Mae yna groeso wrth gwrs i gyn-wirfoddolwyr a gwirfoddolwyr newydd ynghyd a staff a’r cyhoedd i gymryd rhan yn y digwyddiad sydd yn addo i fod yn niwrnod gwych!”

 

Yn ôl Dr Matt Crowcombe , cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe a sylfaenydd SOS Africa: “Rydym ni unwaith eto yn falch iawn i fod yn gweithio gyda Discovery eto er mwyn codi arian i blant difreintiedig yn nhrefgorddau De Affrica a Zambia. Mae’r digwyddiadau blaenorol wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae yna groeso i staff, myfyrwyr a phreswylwyr i gymryd rhan mewn digwyddiad arall llawn hwyl.”

Mae’r abseil gynt o Ganolfan Dinesig Abertawe a Neuadd Breswyl Kilvey wedi bod yn anhygoel o lwyddiannus gan godi swm anhygoel o £22,000 sy’n golygi 92 mlynedd o addysg i’r plant rydym ni’n cefnogi. Mi fydd abseil eleni yn ein galluogi i gynyddu’r nifer o blant rydym ni’n gallu grymuso trwy addysg.”

Sefydlwyd Partneriaeth Abertawe Siavonga nôl yn 2008 gan Wirfoddolwyr Raglen Discovery a grŵp Maethiad Siavonga yn Zambia, gyda’r bwriad i adeiladu perthnasau rhwng diwylliannau gwahanol ag i uchafu incwm a gynhaliwyd trwy rannu profiadau a dysgu, a chefnogi plant trwy addysg a gwneud y mwyaf allan o awyrgylch i wella iechyd drwy maeth.

Sefydliad noddi plant wedi ei leoli yn y DU yw’r elusen SOS Africa. Maent yn buddsoddi yn addysg a gofal plant yn ne Affrica. Ers 2003 maent wedi darparu rhaglen addysg bersonol wedi ei addasu yn arbennig i anghenion personol dros 105 o blant difreintiedig o radd 1 i 12. Mae’r dull holistig yma yn galluogi plant i dorri’r cylch o lymder ag i gyrraedd eu potensial llawn.