Prifysgol Abertawe i gynnal Cynhadledd TechGyfreithiol Cymru

Bydd yr heriau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig รข rhoi technoleg ar waith mewn gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu trafod mewn cynhadledd undydd am ddim i'w chynnal yn Abertawe'r mis hwn.

Cynhelir cynhadledd gyntaf TechGyfreithiol Cymru yn Stadiwm Liberty ddydd Mercher 31 Ionawr ar  y cyd gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe a Chymdeithas y Gyfraith.

LegalTech Wales  

 

 

 

 

 

 

 

Yn draddodiadol, roedd technoleg gyfreithiol yn cyfeirio at ddefnyddio technoleg a meddalwedd i helpu cwmnïau cyfreithiol gyda rheoli ymarfer, storio dogfennau, anfonebu, cyfrifyddu a darganfod electronig. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diweddar, mae technoleg gyfreithiol wedi datblygu i ymwneud mwy a thechnolegau megis deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol, Blockchain a phlatfformau digidol sy'n gweddnewid ymarfer y gyfraith, yn lleihau'r angen i ymgynghori â chyfreithiwr, neu'n cysylltu pobl a chyfreithwyr yn fwy effeithlon drwy farchnadoedd ar-lein.

Wedi'i chadeirio gan Yr Athro Elwen Evans CF, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton y Brifysgol, bydd y gynhadledd yn dod â rhwydwaith o ymarferwyr y gyfraith, cwmnïau technoleg, darparwyr addysg a sefydliadau ynghyd sy'n ymddiddori yn nefnydd technoleg a'i heffaith ar ymarfer y gyfraith.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys Christina Blacklaws (Is-lywydd Cymdeithas y Gyfraith), Yr Athro Richard Susskind (ymgynghorydd annibynnol ar ddyfodol gwasanaethau proffesiynol ac awdur Tomorrow's Lawyers: An Introduction to your Future), a chynrychiolwyr o sector datblygol technoleg gyfreithiol y DU. Bydd y digwyddiad yn amlygu'r heriau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol, a bydd yn arddangos enghreifftiau o dechnoleg gyfreithiol ar waith.

Meddai'r Athro Elwen Evans CF: "Mae effaith gynyddol technoleg ar ymarfer y gyfraith yn gyffrous ac yn cynrychioli her ddigynsail i'r proffesiwn. Mae hefyd yn gyfle i gwmnïau ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon a chost-effeithiol i gleientiaid a chefnogi'r agenda ehangu mynediad i gyfiawnder.

Mae Prifysgol Abertawe'n ysgogi datblygiad cymuned technoleg gyfreithiol yng Nghymru ac mae'n gweithio i sicrhau bod addysg gyfreithiol yn ymaddasu i anghenion newidiol y proffesiwn. Rydym yn hynod falch o elwa o gefnogaeth Christina Blacklaws, Richard Susskind, a llawer o leisiau blaenllaw eraill yn y sector Techgyfreithiol, ar gyfer cynhadledd gyntaf TechGyfreithiol Cymru. 

Cliciwch yma i archebu tocyn am ddim i’r gynhadledd