Prifysgol Abertawe yn cynnal y Ffair Yrfaoedd mwyaf erioed

Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal ei Ffair Yrfaoedd fwyaf erioed ar 11 a 12 Hydref ar draws Parc Singleton a Pharc y Bae.

Gyda disgwyliadau uchel yn dilyn llwyddiant y digwyddiad y llynedd a gefnogodd dros 3,500 myfyrwyr, mae Academi Gyflogadwyedd Abertawe a staff ar draws y Colegau i gyd wedi codi i ymgymryd â’r her i wneud ffair eleni yn fwy fyth.

Mae’r brifysgol yn paratoi i groesawu arddangoswyr sy’n dychwelyd, gan gynnwys TATA Steel, Admiral, General Dynamics, CIG Cymru a’r Gweilch, sydd wedi cadarnhau eu cefnogaeth ymhellach i’n myfyrwyr drwy ddarpariaeth y cwricwlwm, interniaethau sy’n talu ac ystod o brosiectau arloesol wedi eu hyrwyddo gan ddull cydweithredol i ddatrys gwir broblemau’r byd.  

Bydd y Ffair Yrfaoedd hefyd yn cyflwyno sefydliadau newydd, gan gynnwys Pilkington NSG Group, BAE Systems, TWI Technology Centre, Pexib a PoblGroup. Bydd y lleoliadau sef Tŷ Fulton a’r Neuadd Fawr yn llawn bob dydd, gan groesawu myfyrwyr a staff yn ogystal â busnesau.

11.30am-3.00pm bob dydd

  • 11 Hydref, Ty Fulton, Campws Singleton
  • 12 Hydref, Y Neuadd Fawr, Campws y Bae

Dywedodd Jon Howden-Evans, Pennaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe:

“Rydym o hyd yn gwrando ar beth mae cyflogwyr yn ei ddweud wrthym, rydym wedi creu amgylchfyd ble gallant rwydweithio yn ogystal â chwrdd â staff dysgu ac ymchwil a myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

“Mae creu rhwydweithiau wedi bod yn uchelgais allweddol ar gyfer ein myfyrwyr a bydd cynllunio ffair yrfaoedd eleni a datblygu’r cyfleoedd rhwydweithio hyn yn cryfhau effaith y diwrnod ymhellach.”

Dywedodd Hilary Lappin-Scott OBE, Uwch Ddirprwy Is Ganghellor Prifysgol Abertawe:

“Yn ogystal â chroesawu nifer o gyflogwyr yn ôl sydd nawr yn rhan o rwydwaith Brifysgol Abertawe, rydw i’n edrych ymlaen at gyfarfod busnesau newydd a sefydliadau sydd wedi clywed am y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud yma.

“Mae’r gefnogaeth at gyflogadwyedd a gynigiwn yma ym Mhrifysgol Abertawe wedi trawsnewid y cyfleoedd sydd ar gael i’n myfyrwyr a’r cyflogwyr yr ydym yn cydweithio â nhw ac rwyf yn falch iawn bod hyn yn creu cymaint o gyfleoedd i lawer iawn o bobl."

600 x 450