Ymchwilydd o Brifysgol Abertawe'n ennill FameLab Cymru 2018

Mae Laura O'Dea, myfyriwr PhD o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe (y Ganolfan NanoIechyd), wedi ennill rownd derfynol FameLab Cymru 2018.

Ar 28 Chwefror, cynhaliodd Fforwm Ymgysylltu â’r Cyhoedd Prifysgol Abertawe rownd derfynol ranbarthol FameLab, mewn partneriaeth â Chaffi Gwyddoniaeth Oriel Science yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Bu chwe myfyriwr ôl-raddedig o Brifysgol Abertawe yn cystadlu am goron ranbarthol Cymru. Oherwydd yr amrywiaeth o gystadleuwyr dawnus a charismataidd, cafodd y beirniaid - Yr Athro Matt Jones, Pennaeth Coleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe, Dr Ruth Callaway, Swyddog Ymchwil SEACAMS ym Mhrifysgol Abertawe, a Huw James, cyflwynydd, anturiaethwr a ffotograffydd/gwneuthurwr ffilmiau, dasg anodd iawn i ddewis yr enillydd.

FameLab regional final

Cynhelir rowndiau FameLab ledled y byd ac mae'n gwahodd y rhai sy'n astudio neu'n gweithio ym meysydd STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) i siarad am bwnc o'u dewis mewn tair munud yn unig. Sefydlwyd y gystadleuaeth yn 2005 yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham ar y cyd â NESTA, ac mae wedi bod yn gyfrifol am dynnu sylw at rai o gyfathrebwyr gwyddoniaeth gorau'r byd.

Yn ei chyflwyniad gwreiddiol iawn, goleuodd Laura y llwyfan wrth iddi ddangos sut gellir defnyddio laserau fel gefeiliau i ddal atomau a pharatoi'r ffordd ar gyfer Cyfrifiaduron Cwantwm.

FameLab 2018 Wales winner (Laura O'Dea) Ar hyn o bryd, mae Laura yn astudio am PhD mewn Nanodechnoleg sy'n cael ei ariannu gan Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) drwy ei Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol. Mae ei gwaith gyda'r Grŵp Ymchwil i Hylifau Cymhleth yn y Coleg Peirianneg yn cynnwys manteisio ar ddatblygiadau diweddar ym meysydd nanodechnoleg, micro-hylifeg a micro-reoleg i ddatblygu biofarcwyr ceulo gwaed a allai weithio fel dangosyddion bod gan rywun risg uchel o glefydau thrombo-embolig megis strôc.

Bydd Laura yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol FameLab y DU a gynhelir yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain ar 25 Ebrill. Yma, caiff Laura ei beirniadu gan ymchwilwyr blaenllaw, personoliaethau'r cyfryngau a llunwyr polisi gwyddoniaeth ar gynnwys, eglurder a charisma ei chyflwyniad. Yna, bydd pencampwr rownd derfynol y DU yn cystadlu yn erbyn ymgeiswyr o bob cwr o'r byd yng Ngŵyl Wyddoniaeth  Cheltenham The Times ym mis Mehefin 2018 am deitl enillydd cyffredinol FameLab 2018.

Wrth siarad am ei llwyddiant yn rownd Cymru, meddai Laura O'Dea: "Mae FameLab wedi darparu cyfle gwych i esbonio fy ymchwil fy hun a syniadau gwyddonol eraill, mewn modd anffurfiol a difyr, i'r cyhoedd. Mae wedi fy helpu i wella fy sgiliau cyfathrebu, yn bendant, ond mae hefyd wedi fy atgoffa am rai o'r agweddau gwefreiddiol ar wyddoniaeth a pheirianneg a'm hysbrydolodd i ddewis gyrfa yn y maes hwn yn y lle cyntaf."

"Mae arnaf ddyled enfawr i'm grŵp ymchwil, fy ngoruchwylwyr, Dr Dan Curtis, Yr Athro Rhodri Williams, a'r Athro Owen Guy, yn ogystal â Fforwm Ymgysylltu â’r Cyhoedd Prifysgol Abertawe ac Oriel Science. Mae eu cefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy drwy gydol y broses. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Prifysgol Abertawe yn y rownd derfynol, a gobeithio y byddaf yn gwneud i bawb deimlo'n falch."

Pob lwc i Laura yn y rownd nesaf!