Yr Athro Richard Wyn Jones i drafod digwyddiadau tyngedfennol gwleidyddiaeth diweddar y Deyrnas Gyfunol wrth draddodi Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru 2018.

Ar 24 Ebrill 2018 bydd un o’r arbenigwyr pennaf ar wleidyddiaeth Cymru, yr Athro Richard Wyn Jones, yn traddodi Darlith O’Donnell ym Mhrifysgol Abertawe. Testun y ddarlith yw: Cenhedloedd, Cenedlaetholdebau a Gwleidyddiaeth y Deyrnas Gyfunol

Richard Wyn Jones Yn y ddarlith, bydd yr Athro Richard Wyn Jones, sy’n Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru, yn dadansoddi effaith rhai o ddigwyddiadau tyngedfennol gwleidyddiaeth diweddar y Deyrnas Gyfunol  gan gynnwys Refferendwm Annibyniaeth yr Alban 2014; Etholiad Cyffredinol 2015; Refferendwm Brecsit 2016 ac Etholiad Cyffredinol 2017, ac yn gofyn pam fod cymaint o sylwebwyr ac ysgolheigion wedi bod mor ddall i’r newidiadau sydd wedi bod yn digwydd o’u cwmpas.

Bydd y ddarlith yn cael ei chynnal yn Narlithfa Wallace ar Gampws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe gyda derbyniad gwin am 6.00pm a’r ddarlith yn dilyn am 6.30pm. Trefnir y digwyddiad gan Academi Hywel Teifi ac Academi Morgan Prifysgol Abertawe.

Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: “Mae’n fraint i Brifysgol Abertawe lwyfannu Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru 2018 ac mae’n hollol briodol bod dwy academi y Brifysgol sydd wedi eu henwi ar ôl dau o gewri Cymru gyfoes, Academi Hywel Teifi ac Academi Rhodri Morgan, yn cael cyfle i groesawu un o brif arbenigwyr gwleidyddiaeth Cymru, yr Athro Richard Wyn Jones, yma i’w thraddodi. Mae Cymru’n wynebu cyfnod o newid mawr o ran ei pherthynas gyda’r Deyrnas Gyfunol a chydag Ewrop ac felly mi fydd yn amserol ac yn ddadlennol cael dadansoddiad nodweddiadol ddisglair a threiddgar Richard Wyn Jones o’r sefyllfa dyngedfennol sydd ohoni". 

Mae’r ddarlith am ddim ac mae yna groeso i bawb. Traddodir y ddarlith yn y Gymraeg a bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.