Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe’n lansio canolfan addysg gwybodeg iechyd newydd yn Silicon Valley India

Heddiw, mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Sefydliad Ymchwil St John wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i sefydlu canolfan addysg ar y cyd sy’n arbenigo mewn gwybodeg iechyd yn Silicon Valley India, Bangalore.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dod i Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Adran Gwybodeg Feddygol Sefydliad Ymchwil St John, fel rhan o Academi Gwyddorau Iechyd Cenedlaethol St John. Cynhaliwyd seremoni’r Memorandwm yn Sefydliad Ymchwil St John yn ninas Bangalore, India. Ffurfiwyd y bartneriaeth newydd er mwyn arwain India ym maes addysg ac ymchwil gwybodeg iechyd.

600 x 307

Dr Tony D. S. Raj, Rev Dr Paul Parathazham, Prof David Ford ac Associate Professor Tony Paget.

Bydd y Memorandwm yn galluogi’r ganolfan addysg gyntaf o’i math yn India sy’n arbenigo mewn gwybodeg iechyd i gael ei sefydlu yn Sefydliad Ymchwil St John yn Bangalore, mewn partneriaeth ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Hefyd, mae’r ddau sefydliad wedi datblygu cysylltiadau newydd i gryfhau gwaith ymchwil gwybodeg iechyd yn eu gwledydd, y DU ac India, trwy lofnodi’r Memorandwm heddiw.

Dywedodd yr Athro Cyswllt Tony Paget, arweinydd Addysgu Gwybodeg Iechyd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe: “Yn sgil y trefniant unigryw hwn, gall y ganolfan addysg yn St John gynnig cyfle i fyfyrwyr sy’n byw yn India astudio ar gyfer MSc dwy flynedd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe mewn Gwybodeg Iechyd - heb orfod teithio i’r DU. Bydd yr un cyfle ar gael i’w chwaer-gwrs maes o law - y MSc mewn Gwyddor Data Meddygol.”

Astudio trwy dele-bresenoldeb byw:

Bydd y cyrsiau’n cael eu cyflwyno gan dîm addysgu gwybodeg iechyd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe trwy ddysgu tele-bresenoldeb amser real, ynghyd â’r myfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn y DU, gan gydweithio’n agos â’r tîm yn yr Adran Gwybodeg Feddygol yn Sefydliad Ymchwil St John.

Bydd y ganolfan addysg yn St John yn derbyn y myfyrwyr cyntaf o India a fydd yn astudio ar gyfer cwrs MSc dwy flynedd Prifysgol Abertawe mewn Gwybodeg Iechyd yn fuan.

Bydd y myfyrwyr sy’n astudio yn India trwy’r ganolfan addysg yn St John yn cael eu dyfarnu â gradd Prifysgol Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Ychwanegodd Dr Tony Raj, Deon Sefydliad Ymchwil St John a Phennaeth yr Adran Gwybodeg Feddygol: “Rydym wrth ein boddau i ffurfioli’r bartneriaeth â Phrifysgol Abertawe a’i Hysgol Feddygaeth, sydd yn y 3 uchaf yn y DU, i gyflwyno addysg gwybodeg iechyd yn St John yn India. Nod y Memorandwm yw gweithio tuag at ddatblygu proffesiwn gwybodeg iechyd yn India, i roi cyfle newydd sbon i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y sector iechyd a gofal iechyd yn India ddilyn gyrfa mewn gwybodeg iechyd.”

Dywedodd yr Athro David Ford, Athro mewn Gwybodeg Iechyd sy’n arwain y grŵp Gwybodeg Iechyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe: “Rydym wrth ein boddau yn creu’r bartneriaeth gyffrous newydd gyda’n cydweithwyr yn Sefydliad Ymchwil St John. Gyda’n gilydd, gallwn gynnig cyfle dysgu rhagorol i fyfyrwyr yn India gan ddefnyddio dull addysgu cwbl unigryw.

“Hefyd, bydd y bartneriaeth yn sail berffaith ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ymchwil gwybodeg iechyd, lle bydd ein sgiliau, profiad a diddordebau yn gwbl gyflin, a fydd yn ein gosod ymhlith y grwpiau arweiniol ym maes gwyddor data iechyd sy’n dod i’r amlwg.”