Anrhydedd dwbl i'r brifysgol mewn gwobrau cydraddoldeb nodedig

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau ymgeisydd eleni sydd wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau nodedig Womenspire 2019.

‌Mae'r Athro Yamni Nigam wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Menywod yn STEM, a drefnir gan yr elusen cydraddoldeb Chwarae Teg, ac mae'r fyfyrwraig Andrea Garvey wedi cael ei henwebu ar gyfer y teitl Dysgwraig.

Enillodd yr Athro Nigam, sy'n arbenigwyr rhyngwladol blaenllaw ar wybodaeth a defnydd therapiwtig o gynrhon, wobr genedlaethol WISE am ei hymroddiad i hyrwyddo ei phroffesiwn y llynedd, a dywedodd ei bod wrth ei bodd i gael ei chydnabod am anrhydedd arall.

400 x 249

Meddai: “Mae'n wych ac yn golygu cymaint i mi i feddwl y gallai eraill, ac yn enwedig merched ifanc, gael eu dylanwadu gan hyn, a chael eu hysbrydoli a'u hysgogi ddigon i dorri ystradebau rhyw a chwarae rôl gyfartal mewn gyrfaoedd STEM."

 “Mae'n fraint o'r eithaf ac rwy wrth fy modd bod ein gwaith STEM yn cael ei gydnabod."‌

Meddai Andrea, sy'n astudio gradd Meistr mewn Troseddeg Gymhwysol a Chyfiawnder Troseddol: “Mae'n deimlad gwych i gyrraedd rhestr fer y gwobrau oherwydd bod gennyf gysylltiad â Chwarae Teg. Yn 2012, cwblheais i Wobr Arweinyddiaeth Agile Nation a gafodd ei noddi gan Chwarae Teg. Roedd cwblhau honno wedi gwneud i fi deimlo fy mod i wedi fy ngrymuso a chefais fy ysbrydoli i ddechrau ar fy nhaith ddysgu.”

400 x 249

Yn ystod ei gradd israddedig, roedd Andrea yn ymwneud yn helaeth â phrosiect ar gamwedd cyfiawnder, a chyflwynodd ei chanfyddiadau i arbenigwyr, gan gynnwys uwchgyfreithwyr, gwyddonwyr fforensig a newyddiadurwyr. 

Meddai: “Ar ôl hynny, dechreuais i gwrs dysgu o bell, ac wedyn radd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, a bellach rwy'n astudio gradd Meistr felly mae cael cyrraedd y rhestr fer, diolch i Chwarae Teg, yn arbennig iawn i mi.”

Mae Gwobrau Womenspire'n dathlu llwyddiannau nodedig menywod ysbrydoledig o bob cefndir, gan arddangos cyfraniad sefydliadau sy'n gwireddu cydraddoldeb rhyw yng Nghymru.

Meddai Louise David o Chwarae Teg: “Mae wir yn llwyfan ar gyfer doniau, angerdd a llwyddiannau menywod o Gymru â'r nod o ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r categori STEM yn dathlu menywod sy'n gwthio ffiniau'r sectorau STEM yn eu gyrfaoedd hwy yng Nghymru wrth hefyd annog menywod a merched eraill i symud tua'r disgyblaethau hynny.”

Cynhelir y gwobrau yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ar 4 Gorffennaf a chânt eu cyflwyno gan Shân Cothi.

Yn y llun uchod: Yr Athro Yamni Nigam (brig) ac Andrea Garvey.