Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn nhîm athletau Prydain ar gyfer Cwpan Ewrop

Mae dau o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi'u henwi yn nhîm athletau Prydain ar gyfer Cwpan 10,000m Ewrop.

Bydd Verity Ockenden a Dewi Griffiths – y maent hefyd yn cynrychioli Harriers Abertawe – yn rasio yn Parliament Hill, Llundain ar ddydd Sadwrn, 6 Gorffennaf.

Bydd Dewi Griffiths yn rasio am y tro cyntaf er 2017, a phrofodd ei fod yn ôl ar ei orau ac yn ffit drwy gael ei ddewis ar gyfer tîm Prydain ar gyfer y marathon ym Mhencampwriaeth y Byd IAAF yn hwyrach eleni, yn dilyn perfformiad da ym Marathon Llundain ym mis Ebrill.

Bydd Verity Ockenden – a rasiodd yn Parliament Hill am y tro cyntaf yn 2017 – yn rhan o dîm cryf y menywod sy'n cynnwys Eilish McColgan, a enillodd medal Arian ym Mhencampwriaeth Ewrop.

Gyda chwe dyn a chwe menyw wedi'u dewis, bydd Prydain yn cystadlu am fedalau tîm yn y ddwy gystadleuaeth yng Nghwpan 10,000m Ewrop, a gaiff ei integreiddio i'r rasys A a redir ar y noson yn Parliament Hill ar 6 Gorffennaf. Byddant hefyd yn rhan o Bencampwriaeth Prydain ac yn dreial ar gyfer Pencampwriaeth y Byd IAAF yn Doha nes ymlaen eleni.

Meddai arweinydd y tîm, Mark Pollard:"Rydym yn hynod falch o gyhoeddi tîm cystal ar gyfer Cwpan 10,000m Ewrop yn Llundain fis nesaf. Wedi'i ymgorffori'n rhan o Night of 10,000m PBs unwaith eto, Cwpan 10,000m Ewrop yw'r prif ddigwyddiad ar y calendr, ac mae'n nodwr arwyddocaol mewn blwyddyn bwysig i'r holl fabolgampwyr a ddewiswyd.

"Byddwn yn ceisio cyrraedd y safleoedd gorau posib yn nhablau'r dynion a'r menywod, ac rydym yn hyderus y bydd y mabolgampwyr yn llwyddiannus."

600 x 300