Gweithgareddau Prifysgol Abertawe ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o noddi’r Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 eleni.

Mae gwahoddiad i bob cyn-fyfyriwr i fynychu Darlith Goffa Hywel Teifi yn y Babell Lên ar ddydd Iau, 8 Awst am 11.00 a fydd yn cael ei thraddodi eleni gan yr Athro Gwynedd Parry, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe ar y testun Helbulon Cyfreithiol Beirdd a Llenorion Dyffryn Conwy.Bydd derbyniad i gyn-fyfyrwyr a chyfeillion y Brifysgol yn dilyn y ddarlith yng nghwmni Huw Chiswell.

Ymhlith y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Babell Lên gan Brifysgol Abertawe yn ystod yr wythnos mae: 

Emyr Humphreys yn 100 - Llenor Dihafal | Dydd Llun 5 Awst, 12.45pm

I nodi pen-blwydd Emyr Humphreys yn 100 eleni, bydd yr Athro M. Wynn Thomas, deiliad Cadair Emyr Humphreys Llenyddiaeth Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnig golwg ar ei fywyd a’i waith. 

Y graig yn sownd o dan ein traed | Dydd Mawrth 6 Awst, 12.45pm

Rhai o brif gyfansoddwyr Cymru, a chyfeillion Prifysgol Abertawe – Dewi Pws Morris, Cleif Harpwood a Huw Chiswell yn trafod dylanwad lle a chymuned ar eu caneuon a’u cerddi.

Byw Iaith | Dydd Mercher 7 Awst, 12.45pm

Y Prifardd Aneirin Karadog, myfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe a’r Prifardd Twm Morys yn sgwrsio am fyw yn Llydaw, ac yn trafod cyfrol newydd Aneirin o’r enw 'Byw Iaith: taith i fyd y Llydaweg' (Gwasg Carreg Gwalch). Yn cynnwys cerddi am Lydaw a dyddiadur teuluol o'u cyfnod yn byw yno dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r gyfrol yn dangos, er gwaetha'r darogan gwae, fod yna bobl sy’n byw eu bywydau yn Llydaweg heddiw.

Darlith Goffa Hywel Teifi – Helbulon Cyfreithiol Beirdd a Llenorion Dyffryn Conwy | Dydd Iau 8 Awst, 11am

Yr Athro Gwynedd Parry, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Ac yntau wedi ei fagu ym Melin-y-Coed, bydd Gwynedd Parry yn tynnu ar ffrwyth ei gyfrol newydd wrth iddo sôn am brofiadau a phrofedigaethau cyfreithiol rhai o feirdd a llenorion enwog bro'r Eisteddfod.

Yn ogystal â digwyddiadau’r Babell Lên, mi fydd staff y Brifysgol yn cynnal digwyddiadau ledled y maes, gan gynnwys:

Elena Puw Morgan – awdures leol o flaen ei hoes | Cymdeithasau 1 | Dydd Gwener 9 Awst, 11am

Yn sgil ail-gyhoeddiad diweddar y nofel unigryw Nansi Lovell gan Honno, sy’n gofnod o berthynas Elena Puw Morgan â’r Romani Cymreig yng ngogledd Cymru yn ystod hanner gyntaf yr ugeinfed ganrif, bydd wyresau yr awdures, Dr Angharad Puw Davies (Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe) a Dr Mererid Puw Davies (UCL) yn sgwrsio am ei gwaith a’i bywyd.

Tai haf – Polisi i Gymru | Cymdeithasau 2 | Dydd Llun 5 Awst, 3pm

Dr Simon Brooks o Academi Morgan, Prifysgol Abertawe yn trafod ei ymchwil i effaith tai haf gyda Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a'r Iaith Gymraeg ac Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian.

Creu Dinasyddiaeth i Gymru | Cymdeithasau 1 | Dydd Mercher 7 Awst, 3.30pm

Dr Gwennan Higham, o Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe a  Dr Angharad Closs Stephens o Adran Ddaearyddiaeth, Prifysgol Abertawe yn trafod eu hymchwil ar hawliau iaith lleiafrifoedd a mewnfudwyr gyda’r Comisiynydd Cymraeg newydd, Aled Roberts.

Cydraddoldeb i Fenywod – a fu cynnydd? | Cymdeithasau 1 | Dydd Gwener 9 Awst, 3pm

Y bwlch cyflog, gwahaniaethu, diffyg menywod mewn rolau arweiniol o fewn academia, gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus  – beth yw gwir effaith ymgyrchoedd diweddar ar gyfartaledd? Trafodaeth rhwng Dr Gwenno Ffrancon (Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe), Helen Antoniazzi  (Chwarae Teg) a Beca Brown (Colofnydd). 

Meddygon yr Enaid: Seicdreiddiad yn y Gymraeg, 1920–1970  | Cymdeithasau 1 | Dydd Mercher 7 Awst | 11am

Lansiad Cyfrol Llion Wigley – ‘Yr Anymwybod Cymreig: Freud, Dirfodaeth a’r Seice Cenedlaethol’

Cyfres Safbwyntiau Gwasg Prifysgol Cymru, golygwyd gan yr Athro Daniel G. Williams.

Her Nesa’r Hinsawdd | Sinemaes | Dydd Mercher 7 Awst, 11am

Dangosiad a thrafodaeth Her Nesa’r Hinsawdd gyda’r Athro Siwan Davies yng nghwmni Dr Elin Rhys.

Trefnir gan BAFTA Cymru.

‘Ac wedi elwch...’ Golwg feirniadol ar ganlyniadau’r Rhyfel Mawr | Cymdeithasau 2 | Dydd Mawrth 6 Awst, 9.30am

Mi fydd Dr Aled Eurig o Academi Morgan Prifysgol Abertawe yn sgwrsio â Syr Deian Hopkin.

‘Groeg, Rhufain – a Llanrwst: Dyffryn Conwy a’r Clasuron’ | Pabell y Cymdeithasau 2 | Dydd Mawrth 6 Awst,  4.30pm

Darlith gan yr Athro Emeritws Ceri Davies.

'Wado'r hen Germans': Profiadau tri brawd o Abertawe yn y Rhyfel Mawr | Y  Lle Hanes | Dydd Sadwrn 3 Awst 4.30pm

Ymunwch â Gethin Matthews wrth iddo drafod ei gyfrol Having a Go at the Kaiser sy’n cynnwys dros gant o lythyrau a anfonodd tri brawd gartref yn ystod y Rhyfel Mawr, ynghyd ag amrywiaeth o ddeunydd arall a ddarganfuwyd mewn casgliadau teuluol. Bydd cyfle i weld lluniau o’r tri brawd o Fynyddbach ar gyrion Abertawe, a’u hymgais i gadw’r rhwymau teuluol yn gryf a meithrin eu hunaniaeth fel sifiliaid nes daw’r amser iddynt roi’r gorau i’w gwisgoedd milwrol.

Y Gyfraith yn ein Llên | Cymdeithasau 1  | Dydd Iau 8 Awst, 2pm

Bydd Dei Tomos yn cadeirio trafodaeth o gyfrol newydd Yr Athro Gwynedd Parry, Y Gyfraith yn ein Llên, yng nghwmni’r awdur ynghyd â’r Prifardd Emyr Lewis. Cynhelir y sesiwn gan Wasg Prifysgol Cymru mewn partneriaeth â Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Tudur, Trump a’r Teulu | Cymdeithasau 2 | Dydd Llun, 5 Awst 3.30pm

Lansiad Parcio, cyfrol newydd o gerddi’r Prifardd Tudur Hallam o Adran y Gymraeg.