Nofelau cyntaf a lleisiau amrywiol yn ennill lle blaenllaw yn y wobr fwyaf yn y byd i ysgrifenwyr ifanc

Eleni, mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe yn dathlu ei rhestr fer fwyaf amrywiol erioed.

Mae awduron newydd ar y rhestr, gan gynnwys yr awdur Americanaidd-Ghanaidd, Nana Kwame Adjei-Brenyah; y Prydeiniwr Sri-Lancaidd, Guy Gunaratne; a Novuyo Rosa Tshuma, a anwyd yn Simbabwe, yn  cael eu dewis am eu gweithiau heriol sy’n mynd i’r afael â hil, mewnfudo a hanes ôl-wladychol. Yn ymuno â nhw ar y rhestr mae Louisa Hall, â’i nofel caleidosgopaidd am Robert Oppenheimer, tad y bom atomig; Zoe Gilbert, a’i hanes gwerin syfrdanol am bentref ffuglennol Neverness; a gwerthwr gorau diweddaraf Sarah Perry, Melmoth.

Yn dilyn ystyriaeth fanwl, dewiswyd y rhestr fer gan banel wedi’i gadeirio gan yr Athro Dai Smith CBE o Brifysgol Abertawe; gyda’r Athro Kurt Heinzelman; golygydd llyfrau’r BBC, Di Spiers; a’r nofelydd arobryn, Kit de Waal.

Meddai’r Athro Dai Smith am y rhestr fer: “Unwaith eto, mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe wedi darganfod toreth o ddoniau newydd, yn cynrychioli gr┼Áp o leisiau cyfoes ac amrywiol o bedwar ban byd. Maent wedi cysylltu drwy angerdd am werthfawrogiad unigol yn erbyn cefnlen hanes; weithiau’n dreisgar, bob amser yn newid bywydau. Does dim amheuaeth y bydd y chwe awdur hyn yn mynd ymlaen i sicrhau y caiff eu lleisiau nodweddiadol eu clywed, gan gyfrannu at y canon tragwyddol o lenyddiaeth sy’n swyno, yn herio ac yn pryfocio.”

Dylan Thomas Prize shortlist 2019

Mae’r chwe llyfr ar y rhestr fer yn cynnwys pum nofel ac un casgliad o straeon byrion.

  • Yn awdur Americanaidd-Ghanaidd, Nana Kwame Adjei-Brenyah (27 oed), am ei gasgliad cyntaf o straeon byrion, Friday Black (Houghton Mifflin Harcourt (UDA)) a Riverrun (y Deyrnas Gyfunol), sy’n archwilio sut beth yw tyfu i fyny yn ddyn du yn Unol Daliaethau America - ac mae ei arddull pwerus wedi’i gymharu â George Saunders.
  • Zoe Gilbert (39 oed) am ein nofel gyntaf, Folk (Bloomsbury Publishing), a ddatblygodd o’i ddiddordeb mewn llên gwerin hynafol ac atgyfodiad ysgrifennu natur. Enillodd wobr Costa Short Story Award yn 2014.
  • In Our Mad and Furious City (Tinder Press, Headline) nofel gyntaf yr awdur Prydeinig Sri-Lancaiss, Guy Gunaratne (34 oed). Cyhoeddodd restr hir The Man Booker Prize a rhestr fer The Goldsmiths Prize, The Gordon Burn Prize a’r Writers Guild Award.
  • Louisa Hall (36 oed) am ei thrydedd nofel Trinity (Ecco), sy’n mynd i’r afael â bywyd cymhleth Tad y Bom Atomig J. Robert Oppenheimer, dwy saith cymeriad ffuglennol.
  • Mae Sarah Perry (39 oed) wedi cyrraedd y rhestr fer am yr ail dro, y tro hwn am Melmoth (Serpent’s Tail), un o lyfrau ffuglen orau 2018 The Observer, yn gampwaith cymhlethdod moesol sy’n gofyn cwestiynau dwfn i ni am drugaredd, gwaredigaeth a sut i wneud y gorau o’n byd gwrthdrawiadol.
  • Nofel gyntaf yr awdur Simbabweaidd, Novuyo Rosa Tshuma (30 oed) â’i stori hynod ddyfeisgar o hiwmor tywyll, House of Stone (Atlantic Books), sy’n datgleu marwolaeth wallgof a godidog Rhodesia a genedigaeth waedlyd Simbabwe fodern.

Datgelir yr enillydd ar ddydd Iau 16 Mai yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe, yn fuan ar ôl Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas ar 14 Mai.