Prifysgol Abertawe yn cyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau’r Times Higher Education Awards 2019

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Categori Arloesedd Technolegol neu Ddigidol y Flwyddyn yng ngwobrau’r Times Higher Education 2019.

Mae’r rhestr fer yn cydnabod Unitu, llwyfan llais i fyfyrwyr ar-lein a gyflwynwyd ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod blwyddyn academaidd 2017-18. Mae Unitu yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gyflwyno adborth dienw am bob agwedd ar fywyd yn y brifysgol. Gall staff ymateb i adborth y myfyrwyr, gan alluogi trafodaeth ystyrlon sy’n gwella sut mae staff a myfyrwyr yn ymwneud â’i gilydd.

Times Higher Education Awards 2019

Ers iddo gael ei gyflwyno, mae Unitu wedi hwyluso newidiadau mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr, gan hefyd gynnig cyfle i ddathlu llwyddiant a hyrwyddo arfer da.

Mae’r gwelliannau a gyflwynwyd yn sgil yr adborth a gyflynwyd ar Unitu yn cynnwys:

  • Cefnogaeth llesiant ychwanegol.
  • Gofodau dysgu newydd.
  • Teithiau bws ychwanegol o ac i’r ddau gampws.
  • Gosodwyd meddalwedd ar bob cyfrifiadur personol sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyrchu adnoddau y tu allan i ddarlithoedd.

Meddai’r Athro Martin Stringer, dirprwy is-ganghellor dros addysg: “Rydym yn falch dros ben o fod wedi cyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau’r THE. Mae'r enwebiad hwn yn dangos y pwysigrwydd y mae Prifysgol Abertawe yn ei roi ar ymgysylltu â myfyrwyr a gweithio gyda'n myfyrwyr i wella eu dysgu a'u profiad ehangach ledled y Brifysgol. Mae cyflwyno Unitu yn glod i'n tîm partneriaeth ac ymgysylltu â myfyrwyr, i'r nifer fawr o gydweithwyr a ymatebodd i sylwadau myfyrwyr, ac i’r gefnogaeth ac ymrwymiad a ddangoswyd gan ein myfyrwyr. "

Meddai John Gill, golygydd Times Higher Education: "Mae gan wobrau THE le yng nghalonnau’r sawl sy’n gweithio ym maes addysg uwch y DG ac maen nhw bellach wedi bod yn rhan o'i galendr ers ymhell dros ddegawd. Eleni fe wnaethom benderfynu ymgorffori cryfderau cyflenwol ein Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth, felly bod yr ystod o gategorïau yn adlewyrchu realiti sut mae prifysgolion yn gweithredu heddiw yn well. Hwn fydd y dathliad mwyaf o addysg uwch rydym erioed wedi'i gynnal."

Cynhelir y seremoni wobrwyo yn Llundain ddydd Iau 28 Tachwedd 2019.