Sgwrs am ddeallusrwydd artiffisial gan arloeswr ym maes ffoto-dagio ym Mhrifysgol Abertawe

Faint ohonoch sydd wedi clicio ar ddolen we, wedi anfon neges destun o ffôn clyfar neu dagio ffrindiau mewn lluniau o'r penwythnos? Dyma ddetholiad yn unig o'r ffyrdd hanfodol rydym yn cyfathrebu â chyfrifiaduron heddiw. Bydd y dyn y mae ei waith wedi bod yn hanfodol i'r datblygiadau arloesol hyn yn traddodi darlith ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd yr Athro Ben Shneiderman yn trafod deallusrwydd artiffisial a'i 'ddyfodol sy'n canolbwyntio ar bobl' ar Gampws y Bae yn y Brifysgol. Bydd y sgwrs rad ac am ddim, sy'n rhan o gyfres o ddarlithoedd coffa James Callaghan, yn disgrifio'r ffordd y bydd dyluniad sy'n seiliedig ar bobl yn grymuso mwy o bobl i fod yn fwy creadigol yn fwy aml.

Bydd y ddarlith yn canolbwyntio ar ymchwilwyr a gweithredwyr deallusrwydd artiffisial, ac yn symud eu pwyslais o adeiladu peiriannau sy'n edrych fel pobl. Yn y pen draw, y nod yw rhoi rheolaeth a chyfrifoldeb dros systemau technolegau yn ôl i bobl mewn ffyrdd sy'n gwella gallu pobl yn hytrach na'i ddisodli.

Cynhelir y ddarlith yng nghyfleuster Ffowndri Gyfrifiadol gwerth £31 miliwn newydd sbon Prifysgol Abertawe ar Gampws y Bae, a agorwyd yn 2018. Mae croeso i bawb a gwahoddir pawb sy'n dod i gael  pitsa a lluniaeth ar ôl y sgwrs.

Mae'r Athro Shneiderman, sy'n gyfrifiadurwr arloesol, yn Gyfarwyddwr Sefydlol Labordy Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron Prifysgol Maryland.

300 x 398

Mae'r Athro Shneiderman hefyd wedi ysgrifenedig rhai o'r llyfrau mwyaf poblogaidd ym maes rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron. Yn 2002, ysgrifennodd y llyfr mawr ei fri "Leonardo'r Laptop" a oedd yn ystyried sut y gellir diwallu anghenion pobl gyda thechnolegau cyfrifiadurol newydd.

Mae wedi bod yn ymweld â chyfrifiadurwyr yn Abertawe ers sawl blwyddyn ac yn eu hannog, yn enwedig wrth agor y Ffowndri Gyfrifiadol. Gyda'i gilydd, mae Ben a'r Ffowndri Gyfrifiadol yn cynllunio cyfeiriadau ymchwil newydd a chyffrous ar gyfer darganfyddiadau ymchwil a fydd yn torri tir newydd a syniadau arloesol beiddgar. Fel y mae Ben yn ei ddweud yn aml, "mae'r gorau i ddod o hyd!"

Cynhelir y sgwrs yn Narlithfa 002, y Ffowndri Gyfrifiadol, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe nos Lun 29 Ebrill 2019 am 5pm. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael o 4.30pm.

I gadw eich lle, chwiliwch am Ben Shneiderman ar Eventbrite.