Swyddfa Weithredol yn cipio anrhydedd mawr mewn gwobrau adeiladu

Helpodd dyluniad arloesol a thechnoleg arloesol i Brifysgol Abertawe gipio gwobr nodedig ar gyfer un o'i hadeiladau newydd proffil uchel.

600 x 400Agorodd y Swyddfa Weithredol, sy'n rhoi'r cysyniad o Adeilad Gweithredol a ddatblygwyd gan Ganolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC (IKC) ar waith, yn swyddogol flwyddyn yn ôl, ac enillodd deitl Arloesi wrth Gyflawni Addysg Gynaliadwy neithiwr yng Ngwobrau nodedig Adeiladau Addysg Cymru sy'n dathlu rhagoriaeth a chyflawniad yn y maes. 

Education Building Awards trophyMae'r adeilad, ar Gampws y Bae, yn enghraifft ddyddiol o sut i integreiddio technolegau arloesi sy'n creu, yn storio ac yn rhyddhau ynni solar, gan herio dulliau adeiladu presennol. Wedi'i ddylunio gan SPECIFIC, yr IKC yn y DU a arweinir gan Brifysgol Abertawe, cafodd ei lunio, ei ddylunio a'i adeiladu mewn wyth mis yn unig, gan ddefnyddio dulliau adeiladu modiwlaidd oddi ar y safle. Cafodd y swyddfa ganmoliaeth gan y beirniaid am brofi dichonoldeb y cysyniad o Adeiladau Gweithredol. 

Roedd dau adeilad arall yn y Brifysgol ar y rhestr fer yn y digwyddiad – roedd y Ffowndri Gyfrifiadol a'r Coleg hefyd yn cystadlu am Brosiect y Flwyddyn (Colegau a Phrifysgolion), a bu'r Ffowndri Gyfrifiadol yn agos iawn i ennill y wobr Lleoedd Dysgu Arloesol. 

Meddai Joanna Clarke, pensaer Adeiladau Gweithredol: “Mae'r anrhydedd hwn yn ffordd wych o nodi blwyddyn ers agoriad swyddogol y Swyddfa Weithredol. Mae'r wobr hon yn cydnabod yr ymdrechion rydym yn eu gwneud yn y maes hwn ac mae'n ganlyniad cydweithio a gweithio mewn partneriaeth parhaus. Rydym wrth ein boddau bod y beirniaid wedi dewis ein hanrhydeddu ni.”