Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol

Mae gwybodaeth yn bwer felly mae'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn annog cyflogwyr ac arbenigwyr diwydiant i'n helpu ni wrth dweud eich dweud am bob peth sgiliau yn rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Mae gwybodaeth yn bwer felly mae'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn annog cyflogwyr ac arbenigwyr diwydiant i'n helpu ni wrth dweud eich dweud am bob peth sgiliau yn rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Rydym yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod y cynnig addysgol yn y rhanbarth yn addas i'r diben i sicrhau bod gennych chi'r sgiliau cywir, yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Fel un o'r tri Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru mae gennym y bŵer i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a allai wneud gwahaniaeth go iawn i'r rhanbarth a'r bobl sy'n dysgu, yn byw ac yn gweithio yma. Er mwyn gwneud hyn, mae angen tystiolaeth i'w bwydo i'n cynllun blynyddol.


Regional skills agenda welsh

Gobeithiwn y byddwch chi'n ymuno â ni i gael effaith bositif ar agenda sy'n bwysig i bawb ohonom.

Felly, dywedwch eich dweud a dylanwadwch ar y newidiadau sydd angen eu gwneud i gefnogi a datblygu'ch diwydiant trwy gwblhau'r arolwg byr yma.

Mae'r cwestiynau amlddewis yn rhoi'r cyfle i chi ddweud wrthym yr holl faterion sy'n effeithio ar eich busnes. Felly, cwblhewch i fod yn rhan o'r ateb.