Prifysgol Abertawe’n helpu busnesau i fynd i’r afael â data mawr

Bydd academyddion o Brifysgol Abertawe’n helpu busnesau yng Nghymru i fynd i’r afael â data mawr drwy gynnal gweithdy am ddim yn y ddinas.

Bydd academyddion o Brifysgol Abertawe’n helpu busnesau yng Nghymru i fynd i’r afael â data mawr drwy gynnal gweithdy am ddim yn y ddinas.

Big Data / Data Mawr

Bydd y gweithdy, a fydd yn cynnwys academyddion blaenllaw o Brifysgol Abertawe, ynghyd â siaradwyr o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Fujitsu a Visit Digital, yn cyflwyno busnesau i ddata mawr ac yn darparu cipolwg ar y canlyniadau a’r cyfleoedd a allai effeithio arnynt. Uwch-ddirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Hilary Lappin-Scott, fydd yn arwain y gweithdy a bydd yn edrych ar ddata mawr, dadansoddi data, delweddu data a chloddio data ar draws ystod o feysydd.

Yn ystod y 12 mis diwethaf1 gwelwyd cynnydd o 78% yn y galw am sgiliau data mawr a gweithwyr data mawr proffesiynol. Er ei bod yn bosibl bod perchnogion a rheolwyr busnesau’n ymwybodol bod ‘data mawr’ yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth o ran twf, mae’n bosibl nad ydynt yn deall goblygiadau data mawr mewn gwirionedd ynghyd â’r cyfleoedd posibl cysylltiedig.  Bydd y gweithdy yn eu cyflwyno i ddata mawr a’i ystod eang o gymwysiadau o fusnes i lywodraeth, gofal iechyd a thechnoleg i ddiwydiant.

Meddai’r Uwch-ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Lappin- Scott: “Mae hwn yn ddigwyddiad na ddylid ei golli ac rwyf yn annog perchnogion a rheolwyr busnesau lleol i ddod i’r gweithdy i elwa ar ragoriaeth ymchwil y Brifysgol a syniadau gan y llywodraeth a diwydiant. Hefyd byddant yn dysgu mwy am y cyfleoedd sy’n gysylltiedig â data mawr, yn archwilio astudiaethau achos ar y modd y defnyddir data mawr ac yn dysgu am gyfleoedd i weithio gyda Phrifysgol Abertawe ar brosiectau data mawr.”

 Dyddiad: Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Amser: 8 am – 12 hanner dydd

Lleoliad: Gwesty’r Village, Heol Langdon, Abertawe, SA1 8QY

Cofrestrwch yma:

Mae’r rhaglen lawn ar gael yma

 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch â: Faye Chapman, Cymorth Ymgysylltu

* f.n.chapman@abertawe.ac.uk  ( 01792 604622

 

1Tech Cities Job Watch report from Experis.