Prifysgol Abertawe'n hybu cyflogadwyedd gyda chymorth cyn-hyfforddwr rygbi Cymru

Mae Prifysgol Abertawe'n gwella cyflogadwyedd myfyrwyr ac yn hybu rhagolygon gyrfa gyda chymorth cyn-hyfforddwr rygbi Cymru a'r Gweilch, Sean Holley.

Yn ddiweddar, unodd y Brifysgol â'r arbenigwyr technoleg addysg arobryn lleol Aspire2Be i roi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad gwerthfawr gydag arbenigwyr ym maes y cyfryngau.

Chwaraeodd Holley – a fu'n hyfforddi'r Gweilch am naw blynedd rhwng 2003 a 2012 – ran allweddol yn y cydweithrediad i beilota rhaglen iBroadcast y darlledwr am y tro cyntaf mewn addysg uwch.

Bwriadwyd maes llafur iBroadcast yn wreiddiol ar gyfer ysgolion, ond gweithiodd staff Prifysgol Abertawe ochr yn ochr â'u cymheiriaid yn Aspire2Be i addasu'r fethodoleg ar gyfer lefel prifysgol.

Aeth nifer o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe i ddosbarth meistr y cyfryngau, yn ogystal â chael cyfle i roi sylw i Varsity Cymru eleni fel nas gwnaethpwyd erioed o'r blaen.

Aeth y tîm ymlaen i gynhyrchu fideo hyrwyddol ar arddull ffilm ddogfen ar gyfer y Varsity, gan ymgymryd â nifer o rolau, gan gynnwys cyflwyno, cyfweld, ffilmio, ysgrifennu sgript, cynhyrchu ac ymchwil.

Rhoddodd y bartneriaeth hefyd gyfle i'r myfyrwyr gwrdd â chynhyrchydd Scrum V BBC Wales, Craig Withacombe, a chael tiwtora arbenigol gan Sean ar ddarlledu, cymorth technegol gan Aspire2Be, yn ogystal â threulio'r diwrnod yn Nation Radio ar gyfer recordio'r rhaglen arobryn (Sony Award), Rugby Nation.

Mae prosiect iBroadcast arloesol Aspire2Be wedi'i gynllunio i wella hunanhyder ac i ddatblygu cymhwysedd cyfathrebu a digidol, yn ogystal â sgiliau areithio ac arweinyddiaeth.

Mae'r holl fyfyrwyr a oedd yn rhan o'r prosiect bellach wedi ennill lleoliadau gwaith gyda Sean Holley Sport & Media, yn ogystal â chyfle i diwtora ar ragor o brosiectau addawol iBroadcast yn y dyfodol agos.

600 x 387

O dde i chwith: Nick Evans (Aspire2Be), Sean Holley, myfyriwr Stavros Aspostolopoulos, Jonathan Court, Beth Milton, Victor Brachie, Daniel Calderon-Rincon, Robert Yarr a Dr Jon Howden-Evans o Brifysgol Abertawe.

Meddai Hilary Lappin-Scott OBE, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:

"Mae Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe'n hynod falch o weithio mewn partneriaeth ag Aspire2Be a Sean Holley i gynnig lleoliadau gwaith drwy iBroadcast.

"Roedd y peilot yn eithriadol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a thechnegol allweddol o fewn lleoliadau gwaith y cyfryngau a chyfryngau chwaraeon.

"Cafodd y myfyrwyr gyfleoedd megis darlledu ar Nation Radio, ac ar ben hynny enillont leoliadau gwaith pellach o ganlyniad. Rwy'n edrych ymlaen at weld beth fydd y bartneriaeth gyffrous hon yn ei wneud nesaf."

Meddai Jon Howden-Evans, Pennaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe:

"Rwy'n hynod falch ein bod wedi gallu, o ganlyniad i waith tîm gwych, datblygu lleoliadau gwaith a ariennir mewn llwybr gyrfa nad yw bob amser yn hawdd i fyfyrwyr ddechrau arno.

"Mae'r canlyniadau'n llawer gwell na'r disgwyl, ac mae drysau'n agor o hyd i'r myfyrwyr lleoliad gwaith. Mae brwdfrydedd tîm y peilot yn heintus, ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu rhagor o gyfleoedd."

Ychwanegodd Sean Holley:

"Roedd yr iBroadcast diweddar, yn creu ffilm ddogfen fer am bopeth sy'n ymwneud â Varsity Cymru, yn llwyddiant ysgubol. Roedd y cydweithrediad hwn rhwng Aspire2Be a mi wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau darlledu, ac ar ben hynny i wella hunanhyder, effeithlonrwydd a rhagolygon yn y dyfodol.

"Dangosodd y myfyrwyr Prifysgol Abertawe a gymerodd ran, diolch i'r Parth Cyflogadwyedd, ddatblygiad anhygoel yn yr amser a dreuliont ar y prosiect hwn. Mae gallu'r unigolion wedi arwain ataf yn eu cynnwys ar fy rhaglen radio Rugby Nation a Scrum V ar BBC Wales. Ar y cyd ag Aspire2Be, rydym yn edrych ymlaen at gael eu cymorth ar raglen iBroadcast arall yn ysgolion yr ardal. Roedd yn bleser cael bod yn rhan o'r prosiect."

Os ydych yn chwilio am rywun i ymgymryd â lleoliad gwaith, swydd ran-amser neu gyfle i raddedigion gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r ymgeisydd perffaith drwy ein cronfa ddoniau o dros 20,000 o fyfyrwyr. Ffoniwch ni ar 01792 606060 neu e-bostiwch business.enquiries@swansea.ac.uk