Charles Matthews DSc er anrhydedd, 27 Gorffennaf 2017

null

Mae Charles Matthews yn meddu ar BSc mewn Daearyddiaeth ac Eigioneg o Brifysgol Abertawe. Efe yw sefydlydd Sigma QC Limited a Human Electric.

Mae'n gwasanaethu fel cyfarwyddwr lansio '3', busnes ffonau symudol 3G Hutchison Whampoa, ac mae ganddo brofiad o nifer o ddiwydiannau cynhyrchu, yn arbennig y diwydiant modurol. Mae ganddo brofiad eang yn y diwydiannau peirianneg, gan weithio fel prif weithredwr Cosworth a rheolwr gyfarwyddwr adran geir Rolls-Royce Motor Cars, ac mae wedi dal swyddi yn Jaguar a Chrysler. Mae wedi gwasanaethu fel rheolwr gyfarwyddwr Bentley Motors. Y tu hwnt i'r diwydiant modurol, mae'n gadeirydd nifer o gorfforaethau gan gynnwys Sigma QC, Human Electric a Creative Learning Media Ltd. Mae wedi bod yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol o Axeon Holdings Plc ers mis Ebrill 2006 a Porvair Plc ers mis Ionawr 2005.

Wrth dderbyn ei ddyfarniad, dywedodd Mr Matthews: "Rwyf wrth fy modd yn derbyn y dyfarniad er anrhydedd hwn. Gwnes i fwynhau fy amser yn Abertawe yn fawr, i'r fath raddau nes y bu i fy merch, Tamsyn, gwblhau ei gradd yma hefyd.

Gwnaeth fy amser yn Abertawe ddarparu'r cydbwysedd perffaith o addysgu gyda'r cyfle ar gyfer datblygiad personol a wnaeth fy mharatoi ar gyfer y byd busnes. Yn benodol, mae'r meddwl systematig, dadansoddol a ddysgais yn fy ngradd wedi bod yn gryfder yr wyf yn ei ddefnyddio hyd heddiw.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r brifysgol i gefnogi ei chysylltiadau busnes ehangach, a hefyd at helpu busnesau newydd i dyfu o'r gwaith da sy'n cael ei gyflawni gan fyfyrwyr talentog iawn y brifysgol."